Boekje en Workshop: 10 wijzers voor
Marketing & Communicatie

 

Persbericht

Capelle a/d IJssel,  22 februari 2005. Ter gelegenheid van zijn
vijf jarig jubileum vorig jaar heeft Rob Tol een handig boekje
uitgegeven met 10 wijzers voor Marketing & Communicatie.

Deze wijzers zijn de basis voor workshops die Rob Tol geeft over:

1. Strategie visie geeft richting voor de toekomst
2. Reputatie blijf trouw aan je missie
3. Imago zorg voor vertrouwen
4. Producten denk vanuit de functie
5. Propositie ga en sta ergens voor
6. Resultaat leg gewenste effect vooraf vast
7. Draagvlak maak een plan als basis
8. Doelgroep achterhaal de beslissers en hun rol
9. Klanten kom er achter waar de (mogelijke) klant mee zit
10. Media regisseer, combineer maar irriteer niet

Het boekje is te bestellen en de workshop is aan te vragen
via het responsformulier

Inspiratie, denkkracht en daadkracht
TOL Marketing & Communicatie Advies is een onafhankelijk marketing
en communicatie-adviesbureau voor overheid en zakelijke markten.
Actief op het gebied van geïntegreerde communicatie.
Met name: Marketing, Interne- en Externe Communicatie.

Inspirator
Rob Tol legt met zijn kennis en jarenlange ervaring bij ABB en Siemens,
de noodzakelijke verbindingen tussen mensen. Zodat de communicatie
als tweerichtingsverkeer gaat stromen binnen organisaties,
tussen medewerkers onderling en tussen hun doelgroepen.

Index