Vijf onmisbare IT-ers in 2020

24-08-2010

Wie weet hoe de wereld er over tien jaar uit ziet?
Luister naar de futurologen...

Voor IT-ers die graag nog een tijdje in deze branche
werkzaam willen blijven is er goed en slecht nieuws.

Het slechte nieuws is dat tegen het jaar 2020 IT niet
langer het exclusieve domein van de nerds zal zijn,
omdat iedereen tegen die tijd computers bedient alsof
het auto’s zijn. De IT-afdeling zoals we die kennen
verdwijnt en lijstjes met grappige helpdesk-anekdotes
gaan Wim Kan en Max Tailleur achterna.

Het goede nieuws is dat futurologen en IT-experts het
er over eens zijn dat er tegen die tijd, net als in de auto-
industrie, ruim voldoende werk zal zijn voor mensen die
bereid zijn zich te specialiseren, voor die klussen die je
beter aan een professional kunt overlaten.

Denk daarbij aan de volgende functies, die je in 2020
verzekeren van een positie waarin mensen minstens
zo afhankelijk van je zullen zijn als nu al het geval is.
Het zijn bekende posities – maar met een ‘twist’.

1. Data-analist

Tegen 2020 zal naar verwachting jaarlijks zo’n 35
zettabytes (dat is 35 miljoen petabytes) aan gegevens
worden gegenereerd, berekende marktonderzoeker IDC.
Hoeveel zei u? Laten we zeggen: genoeg data om een
stapel DVD’s te vullen die naar de aarde reikt ‘en weer terug’,
aldus John Gantz, chief research officer bij IDC.

Het ligt in de lijn der verwachting dat er tegen die tijd grote
vraag is naar IT-ers die niet alleen weten hoe je ongelofelijke
hoeveelheden gegevens moet analyseren, maar die vooral
ook in staat zijn de collega’s van de business uit te leggen
welke data ze precies nodig hebben en waar ze het moeten
halen.

Dat betekent dat we praten over ware business-technology
medewerkers, die zowel IT expertise bezitten als bedrijfs-
processen doorgronden. “Dit zijn de mensen die begrijpen
wat voor informatie mensen nodig hebben en hoe je die
informatie kunt vertalen in winst,” zegt David Foote, president
en CEO van Foote Partners, waar onderzoek wordt gedaan
naar werkgelegenheid in de IT. “Tegen die tijd zul je veel meer
mensen zien die de hele ‘data supply chain’ doorzien, van
informatie tot geld.”

2. Risicomanager

Risicomanagement zal ook in 2020 weer hoog op de agenda
staan, meent futuroloog David Pearce Snyder, vooral omdat
het zakenleven meer dan ooit zal worstelen met de toenemende
complexiteit in de data-industrie. Wordt het dan nog complexer?
Volgens Snyder moeten we denken aan IT-uitdagingen op
dezelfde schaal als de uitdaging die BP net in de Golf van Mexico
voor zijn kiezen kreeg, of Toyota’s ellende met hun schijnbaar op
hol slaande hybrides.

In tijden van razendsnelle innovatie, zoals nu, en ook nog in 2020,
kom je volgens Snyder vanzelf in aanraking met ‘de wet van de
onbedoelde consequenties’. “Als je iets gloednieuws uitprobeert in
een complexe wereld, kun je ervan uitgaan dat daar onverwachte
consequenties aan hangen”. Bedrijven hebben dringend behoefte
aan IT-ers die over de juiste vaardigheden beschikken om dergelijke
risico’s in te schatten en die helpen dergelijke uitdagingen het hoofd
te bieden.

3. Robotica expert

Tegen 2020 zullen robots steeds meer taken van ons gaan overnemen.
Althans, dat verwacht futuroloog Jospeh Coates. IT-ers die zich
specialiseren in robotica hebben de banen straks voor het oprapen,
denkt hij.

“Bij robots denk je in eerste instantie aan mensachtige apparaten,
maar je moet dat breder zien en alles meepakken dat geautomatiseerd
is,” zegt Coates. Het werk dat deze mensen doen omvat onderzoek,
onderhoud en reparaties. Specialisten gaan op zoek naar de
mogelijke inzet van technologie in verticale markten. Sommige robotica
experts zullen zich bijvoorbeeld specialiseren op het terrein van de
gezondheidszorg, en apparatuur gaan ontwikkelen die gebruikt wordt
in revalidatiecentra, of waarmee gehandicapten beter uit de voeten
kunnen, of die kinderen helpen met leren.

4. Informatie beveiliger

Nu we steeds meer tijd online doorbrengen, wordt het steeds
belangrijker dat we onze digitale identiteit kunnen beschermen en
garanderen, terwijl we tegelijkertijd onze privacy in het oog blijven
houden. Tegen 2020 zal dat alleen nog maar belangrijker worden:
mensen ontmoeten elkaar steeds minder in levenden lijve voor allerlei
transacties, en dus vliegt er steeds meer persoonlijke informatie over
het web. Volgens PricewaterhouseCoopers moeten we er terdege
rekening mee houden dat er tegen die tijd allerlei technieken
beschikbaar zullen zijn waarmee iemand zich eenvoudig kan voordoen
als een ander. Tel daarbij op dat telewerken tegen die tijd
waarschijnlijk een grote vlucht heeft genomen, en je ziet de bedrijfs-
risico’s opborrelen als een cola-menthos.

We lopen een groot risico: “Steeds meer medewerkers gaan om met
techniek alsof het niets is, terwijl ze tegelijkertijd geen flauw benul
hebben van databeveiliging,” zegt Foote. In 2020 zal dat veranderen,
denkt hij. Hij voorspelt dat ondernemingen tegen die tijd rigoureuze
oplossingen gaan zoeken om zich te beveiligen, waarbij ze het
datacenter, de internetverbindingen en toegang van buiten allemaal
tegelijk onder handen zullen nemen.

5. Netwerkbeheerder

Het beheer van netwerksystemen en datacommunicatie zal uiteraard
in 2020 minstens zo belangrijk zijn als nu, maar wat je wel zult zien
is dat ondernemingen dat steeds vaker zullen uitbesteden.
Netwerkbeheer wordt het werk van consultants, die mogen uitleggen
hoe bedrijven productiever en efficiënter kunnen werken.
Dat althans verwacht Snyder, die zich daarbij baseert op voorspellingen
van het U.S. Bureau of Labor Statistics.

“Straks heb je alle mensen ontslagen die je kunt ontslaan, en dan kun
je nog maar een kant op,” zegt hij: “verhoog de productiviteit.
Dan gaan ze mensen inhuren die mogen vertellen hoe ze beter gebruik
kunnen maken van de technologie die ze in huis hebben.”

Stacy Collett  ComputerWorld

Index