Real Business Rotterdam Award 1999

De door Scoron, RABO en Moret georganiseerde
ondernemersavonden "Real Business Rotterdam"
waren een groot succes.
Rob Tol werd -als ondernemer met de meest
aansprekende visie- winnaar van de RBR award.

Voor ondernemers is hun relatienetwerk een
kostbaar goed. Een goed netwerk levert niet alleen
business op, maar ook coachende partijen en een
luisterend oor.
In de laatste bijeenkomst van het drieluik Real
Business Rotterdam mochten vijf van de vijfentwintig
veelbelovende startende ondernemingen hun bedrijf,
zichzelf en hun visie tonen. In de zaal van het
Business Center "De Spaanse Kubus" te Rotterdam
waren ruim zestig ondernemers aanwezig.
Een jury bestaande uit directieleden van MORET,
RABO en Schildersbedrijf Smits, kozen Rob Tol als
winnaar van de RBR Award.

Index