Kwart ICT-bedrijven vraagt om steun

16-08-2010

Een kwart van de Nederlandse ict-bedrijven maakt gebruik
van economische stimuleringsmaatregelen. Van de maatregelen
zoals deeltijd-WW en borgstelling bij kredieten wordt door
ICT-bedrijven vooral gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om
btw in plaats van maandelijks per kwartaal af te dragen, stelt
branchevereniging ICT~Office. Automatiseerders kloppen in
vergelijking met andere sectoren minder vaak aan voor krediet-
borgstelling.

Dat blijkt uit gegevens van het ministerie van Economische Zaken.
3 procent van de in 2010 toegezegde borgstelling voor mkb-
kredieten betreft een ICT-bedrijf. Bedrijven in de groot- en
detailhandel (28,1 procent) en zakelijke dienstverleners
(26,2 procent) hebben een groter aandeel in het totaalbedrag
van bijna 330 miljoen euro waarvoor Economische Zaken instaat.
Die borgstellingsregeling is bestemd voor ondernemingen met
maximaal 250 werknemers en een jaaromzet tot vijftig miljoen euro.

Van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO), een soortgelijke
regeling voor grotere bedragen en grotere bedrijven, wordt door
Ć©Ć©n ICT-bedrijf gebruikgemaakt. Het gaat om een garantstelling
voor een bedrag van een miljoen euro. In andere sectoren, zoals
de industriesector (25 gehonoreerde kredietstellingen) en de groot-
en detailhandel branche (18 gehonoreerde kredietstellingen),
wordt de GO meer gebruikt. In totaal gaat het om een bedrag van
ruim 430 miljoen euro.

Andere overheidsmaatregelen om de economie te bevorderen zijn
Deeltijd-WW en kwartaalaangifte van de btw. De brancheorganisatie
maakt geen specifieke cijfers bekend van het aantal automatiseerders
dat die regeling gebruikt. Maar uit onderzoek voor de tweede kwartaal-
monitor van 2010 blijkt dat Nederlandse ict-bedrijven vooral de
maatregel om de btw-afdracht uit te stellen, benutten.

'Maatregelen niet stoppen'

Het kabinet heeft sinds het begin van de recessie een aantal maat-
regelen genomen om de economie te stimuleren. Volgens ICT~Office
ziet de sector vooral in dat door die matregelen de economie niet
verder verzakt is.

De ondervraagde directeuren zijn verdeeld over de vraag of de
stimuleringsmaatregelen al kunnen worden gestopt. 10 procent vindt
dat de overheid de maatregelen zo snel mogelijk moet afbouwen.
Eenderde ziet graag 'niet-effectieve maatregelen verdwijnen', nog
eens een derde vindt het economisch herstel te pril om met de
stimulering te stoppen.

Pim van der BeekĀ  Computable

Index