IT-zelfstandigen hard geraakt

21-01-2010

De economische crisis heeft eenpitters in de IT in 2009Ā hard getroffen.Ā 
Er was veel minder werk en de uurtarieven werden fors verlaagd,
waardoor het inkomen flink onder druk kwam te staan.

In een onderzoek van zelfstandigensite Myler dat freelancers onder
andere bedient met opdrachtbemiddeling gaf een meerderheid aan dat
het eigen inkomen in 2009 gedaald was.

De inkomendsdaling is soms fors. Een derde gaf zelfs aan meer dan de
helft minder te verdienen dan het jaar ervoor. De enquete vond eind
december 2009 plaats onder 804 zelfstandigen zonder personeel.
Van hen was 35 procent in de IT werkzaam.

Myler ziet de daling van het aantal opdrachten als de belangrijkste oorzaak.
Zo blijkt er fors meer tijd tussen twee opdrachten te zitten.

Zo zat 34 procent van de zzp-ers langer dan twee maanden thuis voordat
er aan een nieuwe opdracht kon worden begonnen en bij 24 procent
duurde het drie tot acht weken voordat er weer gewerkt kon worden.

Ook de uurtarieven staan onder druk. Freelance it-ers zakten afgelopen
jaar soms 30 procent moesten in hun uurtarief.
Toch gaf een ruime meerderheid van 66 procent nog steeds rond te
kunnen komen.

Ondanks de negatieve ervaringen in 2009 blijven zelfstandigen positief
gestemd over 2010. De helft van de ondervraagden verwacht dat het
inkomen weer toeneemt, 36 procent denkt dat het inkomen gelijk blijft.
Een derde van de ondervraagden geeft aan een kwartaal zonder
opdrachten niet meer te kunnen overbruggen.

Hoe erg het leed precies is, blijft onduidelijk omdat freelancers geen
aanspraak kunnen maken op sociale voorzieningen zoals een
werkloosheidsuitkering.

Wel heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek recent uitgerekend
dat in 2009 ruim 800 duizend mensen in Nederland een eigen
onderneming hadden.

Redactie IT-Executive

Index