'ICT moet een serieus vak op school worden'

05-03-2010

Als de overheid de kenniseconomie wil versterken, zouden
de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs ict serieus
moeten nemen. Ict zou een verplicht vak moeten zijn in het basis-
en voortgezet onderwijs. Dit is de enige manier om het imago van ict-
onderwijs en de ict-sector te verbeteren. Die conclusie trokken
vertegenwoordigers van mbo-, hbo- en wo-instellingen en de overheid
en het bedrijfsleven tijdens een bijeenkomst van ICT~Office in het
kader van de eSkills week.

'Ict is verweven in alle aspecten van de maatschappij. Dit zegt jongeren echter
niets, want zij zijn ermee opgegroeid en weten niet beter',Ā  zei Wim Pluimers,
projectleider onderwijs en arbeidsmarkt bij ICT~Office tijdens de bijeenkomst
'Tekorten in de ICT weggewerkt?!'. De aanwezigen brainstormden een middag
over manieren om de instroom in het ict-onderwijs te vergroten.

Informaticaonderwijs

Pluimers: 'De meeste jongeren denken nog steeds aan ict als een saai vakgebied
waar alleen nerds in zijn geĆÆnteresseerd. Wij moeten hen laten zien dat ict veel
meer is dan alleen techniek, zonder overigens de programmeurs in de 'kelders'
te vergeten.' Verplicht goed informaticaonderwijs op de lagere en middelbare school
zou volgens de aanwezige vertegenwoordigers van het mbo, hbo en wo kunnen
helpen het beeld over ict te wijzigen. De tot informaticaleraar omgeschoolde
gymleraar heeft wat dat betreft meer schade aangericht dan goed gedaan.
Het wachten is daarom op de eerste geschoolde Informaticadocenten dieĀ  de
lerarenopleiding ondertussen bijna voltooid zouden moeten hebben.

Zorg

Daarnaast denken de onderwijsinstellingen en vertegenwoordigers uit het
bedrijfsleven dat het imago van de ict-sector verbeterd moet worden door het
generale beeld over ict te specificeren.Ā  'Naast de technische kant, moet ook het
belang van goede communicatie en het sociale aspect van ict belicht worden',
zei Pluimers. 'De zorg valt bijvoorbeeld vaak buiten de discussie over ict, terwijl
Zorg en ICT misschien juist een hele interessante richting is om meisjes te
interesseren voor ict.'

Daar is dan ook aan gewerkt. HBO-i, het Nederlandse samenwerkingsverband
van ict-opleidingen in het hoger beroepsonderwijs, presenteerde tijdens de
middag het door hun ontwikkelde ict-mentality-model. Dit moet hbo-instellingen
helpen om jongeren te inspireren voor ict te kiezen. Het geeft hbo-instellingen
handvatten in te spelen op specifieke interessegebieden van jongeren.

ComputableĀ  Kim de Vries

Index