'ICT blijft het terrein van specialisten'

08-12-2009

ICT~Office blikt terug op een bewogen jaar

 

Politiek praat over randvoorwaarden, niet over oplossingen met ict

 

Het jaar 2009 tekende zich door kostenbesparingen en ontslagrondes.
Voor de ict-sector waren het zware tijden. Directeur Sylvia Roelofs van
branchevereniging ICT~Office blikt terug op een bewogen jaar.
'Achteraf denk ik dat het is meegevallen.'

Hoe herinnert u zich 2009?
Het was een bewogen jaar dat in het teken stond van kostenreducties en fusies.
Toch denk ik dat het redelijk is meegevallen, hoewel je als ict-industrie
afhankelijk bent van andere sectoren die moeten investeren.
Ondanks alle kostenreducties bleven de bedrijven wel gezamenlijk optrekken en
hebben we in onze vier kernprogramma's (InnovatieSalon, ICT Onderwijs en
Arbeidsmarkt, ICT en Duurzaamheid en Overheid en ICT) meters kunnen maken.
Ook vindt volgend jaar mei het World Congres on IT plaats.
Daar hebben we de stekker niet uit hoeven trekken.
Ict-bedrijven blijven dus investeren in innovatie.
Aan de andere kant begin ik ook wel ongeduldig te worden. Als je weet wat ict kan,
is het jammer om te zien dat de veranderingen, zoals bijvoorbeeld het elektronisch
pati√ęntendossier, zo langzaam gaan.

Hoe kan dat?
Ict blijft het terrein van specialisten. Als ICT~Office praat met Kamerleden, praten
we altijd met de ict-woordvoerder. Ik zou zo graag eens praten met de Kamerleden
die gaan over zorg, onderwijs of veiligheid. Ict kan voor die onderwerpen heel
veel betekenen. Er wordt altijd over de randvoorwaarden gepraat, bijvoorbeeld over
de kopieerheffing of de open standaarden. Ik onderschat het belang daarvan niet,
maar er zou moeten worden gepraat over wat ict kan doen.

Waar bent u trots op?
De samenwerking met de overheidsdepartementen verloopt goed. Maarten Hillenaar
is aangesteld als rijks-cio. Hij vindt de samenwerking tussen publiek en privaat ook
belangrijk. Hij heeft de ict-haalbaarheidstoets die we in 2008 hebben bedacht, omarmd.
Deze toets bekijkt in het nulstadium naar de haalbaarheid van een ict-project.
De zesde toets is onlangs uitgevoerd bij het systeem voor het elektronisch betalen
en factureren.
Een ander succesvol programma is de Meerjarenafspraak Energie.
We hebben met het ministerie van Economische Zaken afgesproken dat wij gaan helpen
om de komende jaren 2 procent minder energie te gebruiken. We beginnen eerst bij
datacenters. Daarna gaan we om tafel zitten met vertegenwoordigers uit verschillende
sectoren. Dan bespreken we hoe ict kan bijdragen aan milieuvriendelijker werken,
bijvoorbeeld door papier te besparen. Maar het gaat daarbij nog meer om te kijken
hoe je bestaande processen kunt transformeren en zo tientallen procenten
energieverbruik te besparen.

Waarom liet ICT~Office zich het afgelopen jaar duidelijk uit over het Nederlandse opensourcebeleid?
Het opensourcebeleid werd een evangelie. Als branchevereniging vinden wij open
standaarden en interoperabiliteit ook belangrijk. Open source is een businessmodel.
Bedrijven die kiezen voor gesloten software, kiezen er zo voor om de ontwikkelkosten
terug te verdienen. Bedrijven die kiezen voor open source, verdienen op een andere
manier hun ontwikkelkosten terug, bijvoorbeeld door dienstverlening. Het beleid is te
veel ingegeven door het marktaandeel van Microsoft. Ik denk dat we er te ver in zijn
doorgeschoten.

Bent u blij met Neelie Kroes als eurocommissaris voor ICT?
Ze is Nederlandse en ze is vrouw. Daar zijn we sowieso blij mee.
Dat ze Nederlandse is, maakt het makkelijk om elkaar te spreken. Dat wordt gezegd dat
het een te lichte post is, is te gek voor woorden.
Dat raakt aan wat ik al eerder zei over dat ict nog steeds het gebied is van ict-specialisten.

Wat moet Kroes doen?
Tijdens het World Congress on IT wordt een nieuwe Lissabon-agenda opgesteld.
En daarnaast komt er een Declaration of Amsterdam. Dat is een agenda die rond een
aantal belangrijke maatschappelijke ondewerpen wordt opgesteld, bijvoorbeeld het
minder uitstoten van CO2. De agenda die we daar opstellen, zou de agenda van Kroes
moeten worden.

Wat wilt u in 2010 bereiken?
We werken nu samen met Berenschot en de overheid aan een model hoe je publiek-
privaat kunt samenwerken. Hoe kun je ict-bedrijven in de successen en mislukkingen
laten delen? Ict-bedrijven en overheidsdiensten worden dan gezamenlijk
verantwoordelijk voor het project.
Wat ik hoop dat in 2010 verbetert is dat de overheid iets doet aan de 'showstoppers'.
Achteraf wordt gediscussieerd over privacy en allerlei beveiligingsvraagstukken.
Eigenlijk moet het College van Persoonsgegevens voor de start van een project een
stempel geven dat het project privacy-proof is. Nu lopen belangrijke innovaties met ict
vaak in een laat stadium vast op deze problemen.
Dat is niet nodig en vertraagt innovaties onnodig.

Wat verwacht u voor 2010?
De bestedingen zien er over het algemeen weer wat positiever uit.
De krimp wordt steeds minder, zij het dat met name de hardware-industrie het nog
erg zwaar zal hebben. Dat moet in 2010 blijven doorzetten. Als dat niet gebeurt,
hebben we een groot probleem. Nederland heeft hoge salarissen, maar geen
grondstoffen. We moeten het van slimme ict hebben.

Computable Rian van Heur

Index