ICT-bestedingen nemen in 2010
weer toe


23-07-2009De wereldwijde daling van de ict-bestedingen is slechts van korte duur. In 2010 stijgen de uitgaven al weer met 4 procent. Dat becijferen analisten van onderzoeksbureau Forrester. In 2009 dalen de ict-uitgaven echter nog, in Nederland met 4,3 procent en wereldwijd zelfs met 6,3 procent. Een derde van de Nederlandse ict-budgetten wordt besteed aan advies- en uitbestedingsdiensten.


In totaal besteden Nederlandse bedrijven in 2009 19 miljard euro aan ict, wat 4,3 procent minder is dan in 2008. In vergelijking met Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Noorwegen, Denemarken en Griekenland is de krimp in Nederland iets groter. In Finland nemen de ict-bestedingen in 2009 zelfs nog toe (met 1,3 procent). Alle andere Europese landen hebben dit jaar een grotere afname van ict-bestedingen dan in Nederland.

In 2010 trekt de ict-markt volgens de Forrester-onderzoekers weer aan. Dat zou voor een groot deel te danken zijn aan het herstel van de groei van het bruto nationaal product (BNP). In de Benelux wordt, net als in Scandinavië, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, relatief meer in ict geïnvesteerd dan in andere Europese landen. Het betreft dan tussen de 1,7 en 2,9 procent van het BNP.
In de Verenigde Staten wordt nog wel een hoger percentage van het BNP aan ict besteed.


Uitgaven 2009
In 2009 gaat een derde van de ict-uitgaven in Nederland, ofwel 6,3 miljard euro, op aan advies- en uitbestedingdiensten. In vergelijking met een jaar eerder is dat een afname van 2 procent. Dat is op zijn beurt weer een veel kleinere afname dan op Europees niveau (4,9 procent). Nergens is de afname kleiner dan in Nederland.

Bedrijven besteden dit jaar vooral minder aan de aanschaf van telecomapparatuur. Daaraan wordt, met in totaal 3,1 miljard euro, in Nederland 9 procent minder besteed dan in 2008. Dat is ongeveer gelijk aan het Europees gemiddelde. De aanschaf van computers en software(licenties) nemen dit jaar in ons land af met 3 respectievelijk 5 procent. In Europa wordt 6,6 procent minder besteed aan computeraanschaf en 5,4 procent aan software(licenties).


Computable  Diederik Toet

 

Index