ICT-afdeling maakt nog even pas op de plaats

12-05-2010

Het Nederlandse bedrijfsleven likt de wonden van de economische
neergang van afgelopen jaar. Veel organisaties besluiten ook dit
jaar rustig aan te doen met de uitgaven voor de automatisering.
Ruim de helft van hen heeft een ict-budget dat even groot of iets
kleiner is dan in het recessiejaar 2009. Dat blijkt uit een rondvraag
die Computable liet uitvoeren door onderzoeksbureau Motivaction
in het kader van de Services Guide 2010. Er deden 1851 ICT-
managersĀ en ICT-professionals aan de rondvraag mee.

Een op de drie respondenten geeft aan dat hun organisatie ongeveer even
veel geld voor ict beschikbaar stelt als in 2009. 20 procent van de
organisaties moet het dit jaar echter stellen met een ict-budget dat lager
ligt dan vorig jaar, terwijl 16 procent het budget wel ziet toenemen.

Ter vergelijking: in 2009 verwachtte 12 procent een hoger ict-budget,
30 procent een lager budget en 58 procent een gelijk budget ten opzichte
van het jaar daarvoor.
De rest van de ondervraagden weet niet hoe hun huidige budget zich
verhoudt tot dat van voorgaande jaren.
Het budget dat de diverse respondenten binnen hun organisatie
beschikbaar hebben voor ict, is zeer uiteenlopend.
De vaakst genoemde (7 procent) budgetcategorie betreft meer dan
twintig miljoen euro.
Er zijn echter ook veel organisaties (gezamenlijk 16 procent) die het
met minder dan honderdduizend euro moeten stellen.
Een kwart van de respondenten gaf geen enkele categorie aan.

Na 2010 wordt alles beter.

28 procent van de respondenten verwacht dat hun organisatie in
2011 meer middelen beschikbaar stelt voor ict-doeleinden.
Eenzelfde groep mensen vermoedt dat het ict-budget volgend jaar
grofweg hetzelfde blijft als nu.
Bij een op de zes organisaties is de verwachting dat in 2011 juist
op het geld voor automatisering wordt beknibbeld.

Bron: ICT Services Guide 2010

ComputableĀ  Diederik Toet

Index