Productiviteit ICT kan stukken beter

06-07-2012

19 miljard euro verlies voorzichtige schatting

Elke dag opnieuw verliezen Nederlandse werknemers bijna 8%
van de tijd die zij met ICT werken door slecht functionerende hard-
en software en gebrekkige vaardigheden. Dit blijkt uit het rapport
Ctrl Alt Delete van Universiteit Twente. Het betekent een financiële
strop van 19 miljard euro per jaar. Organisaties stellen maar weinig
middelen ter beschikking voor het verbeteren van ICT-vaardigheden:
‘Het probleem staat simpelweg niet op het netvlies.’

Lees de rest van het artikel in het PDF bestand is hier te bekijken.

Cees Louwers  Business Nationaal

Index