Toekomst IT-onderwijs vraagt samenwerking

19 Oktober 2012

Begin deze week luidde een aantal multinationals de noodklok over het huidige IT-onderwijs, omdat hogescholen en universiteiten hier steken laten vallen. Nederland dreigt hierdoor duizenden banen te verliezen. Een aantal organisaties start daarom zelf met een opleiding IT-management.

De oplossing ligt daar niet. Bedrijven en hogescholen en universiteiten moeten juist samenwerken; waar liggen de behoeften van het berijfsleven en hoe kant het onderwijs hierop inspringen? Dat kan via een samenwerkingsverband, bijvoorbeeld het opzetten van een minor-programma, met een hogeschool. Dat biedt ook een oplossing voor de langere termijn, die meer effect heeft dan een geisoleerde eigen opleiding.

Onderwijsinstellingen hebben het vaak lastig en beschikken over beperkte middelen. Daarnaast zijn de afgestudeerden niet optimaal toegesneden op alle bedrijven. Een opleiding moet professionals opleiden die gemiddeld genomen voldoen aan wat de markt vraagt en niet aan de eisen van een kleine groep bedrijven.

Er is veel onderscheid in wat organisaties zoeken in afgestudeerde IT'ers. Naast behoefte aan managers voor grote outsourcingprojecten, is er nog veel vraag naar softwareontwikkelaars. Dat moet niet uit Nederland worden weggehaald. Er valt nog veel winst te halen met innovatiever ontwikkelen van software en we moeten als land deze innovatie niet naar de lagelonenlanden verplaatsen.

Bedrijven moeten dus samen met hogescholen en universiteiten zoeken naar oplossingen en investeren in de IT'ers van de toekomst. Willen we de innovatie hier behouden, dan moet er worden samengewerkt tussen de verschillende partijen. Het zelf opleiden van IT-managers is een kortetermijnoplossing en zal de problemen binnen Nederlandse IT in de toekomst niet oplossen.

Financieel Dagblad, Herman Gerdsen

Index