E&Y: ICT-sector zit in lift

16-10-2009 

Nederlandse ict-managers verwachten het komende jaar
meer te gaan besteden aan ict dan in de afgelopen twaalf maanden.
Dat blijkt uit de ict-barometer van adviesbureau Ernst & Young.
Vooral aan software verwachten zij meer uit te geven.
De investeringen worden vooral gedaan door middelgrote en kleine
bedrijven in de handel en distributie en overheidsorganisaties.

Grafiek bij 'ICT-sector zit in de lift'  - Ontwikkeling ICT-budget

Van de zeshonderd ondervraagde ict-managers voorziet 30 procent
een stijging van het ict-budget voor het komende jaar.
Een kwart verwacht een daling. Bij de overigen verandert het budget niet.
Per saldo is er sprake van groei.

'Deze verbetering zagen wij in 2009 nog niet eerder.
Dit beeld komt overeen met de ontwikkelingen bij internationale en nationale
technologiebedrijven', zegt directeur ict leadership Jacob Verschuur van E& Y.
Het merendeel van de ict-bestedingen vindt plaats bij de overheid en in
de handel en distributie. Daar verwacht respectievelijk 48 procent en 53 procent
een stijging van het budget. Alleen dienstverleners verwachten per saldo een
daling van het ict-budget.

Krimpende budgetten

Het zijn vooral de middelgrote en kleine bedrijven die durven te investeren in ict.
Grote ondernemingen met meer dan vijfhonderd medewerkers hebben nog
altijd te maken met krimpende budgetten.

Bedrijven durven vooral weer te investeren in software. 'Er is duidelijk herstel
zichtbaar op het gebied van software', zegt Verschuur.
'Vooral systemen die een duidelijke invloed hebben op de efficiency binnen
organisaties en kostenbesparing kunnen opleveren zijn op dit moment in trek.'

De bestedingen in hardware blijven op peil, terwijl nog altijd bezuinigd wordt op
externe ict-services. Maar volgens het adviesbureau is er op alle gebieden wel
sprake van een duidelijke verbetering ten opzichte van een half jaar geleden.

Read more: http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/ictbranche/3113711/2379258/ey-ictsector-zit-in-lift.html?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=E-mail&utm_campaign=Redactiemailing#ixzz0UOa83g6Y

Computable  Rian van Heur

Index