CIO heeft veel invloed op geluk en creativiteit werknemers

08-06-2016

De manier waarop CIO’s hun organisatie ondersteunen en uitrusten met digitale tools heeft flinke invloed op het geluk en de creativiteit van werknemers, waardoor de rol van de CIO omvangrijker is dan alleen verantwoordelijk zijn voor de IT in de organisatie. Hierop duidt een groot internationaal onderzoek van Dropbox.

De technologie waar mensen op hun werk toegang tot hebben, hun houding en mogelijkheden tot flexibel werken bepalen in grote mate hun  productiviteit, creativiteit en geluk in het werk – onderwerpen die IT-beslissers niet kunnen negeren.

In het onderzoek is onderscheid onder de respondenten gemaakt tussen  enerzijds flexibele en samenwerkende en anderzijds niet-flexibele en niet-samenwerkende werknemers. Het blijkt dat mensen die veel samenwerken en flexibel werken, gelukkiger zijn in hun werk (63%) en beter in staat zijn om creatieve oplossingen te bedenken (78%) dan zij die dat niet doen.

Voor alle respondenten geldt verder dat zij voordelen zien in digitale technologie. De verschillen tussen niet-samenwerkende, niet-flexibel werkende en de samenwerkende en flexibel werkende respondenten zijn dan ook klein. Respondenten denken dat digitale technologie helpt om meer te focussen op innovatie. Dit zegt 79% van de niet-samenwerkende, niet-flexibel werkende groep, oplopend tot 86% van de samenwerkende en flexibel werkende groep. Dit leidt dan weer tot het eenvoudiger vinden van creatieve oplossingen (68% versus 85%) en het delen van werk met collega’s (73% versus 82%).

Nieuwe business
Digitale technologie kan werknemers ook helpen nieuwe business te genereren. Niet verrassend geven alle samenwerkende en flexibel werkende collega’s aan dat zij het hiermee eens zijn. Van de medewerkers die minder flexibel zijn, hebben zes op de tien die verwachting. De verschillen tussen de ondervraagde groepen zijn nog groter voor wat het belang van digitale vooruitgang betreft. Waar driekwart van de samenwerkende en flexibele werknemers gelooft dat het nodig is om in de voorhoede van digitale vooruitgang te blijven om geen business kwijt te raken, denkt iets meer dan de helft van de niet-samenwerkende, niet-flexibel werkende groep daar zo over.

“Het is van belang dat CEO’s en CIO’s beseffen dat de rol van flexibele werkplekken en online samenwerkingstools, de creativiteit, productiviteit en geluk in het werk kunnen laten floreren”, zegt Chris Moojen, Country Manager Benelux bij Dropbox.

“Tegelijkertijd is het zo dat de toename van technologie een toename aan devices met zich meebrengt, wat technische problemen en meer stress tot gevolg kan hebben. Dit betekent dat technische oplossingen eenvoudig in gebruik moeten zijn en naadloos kunnen werken via alle devices en platformen.”

Tech savvy 50+
Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat bijna de helft van de Nederlandse kenniswerkers denkt dat oudere collega’s langzamer technologie omarmen dan jongere medewerkers. Oudere werknemers blijken echter met méér technologische middelen te werken en voelen zich er ook meer mee op hun gemak dan jongere generaties.

55-plussers gebruiken wekelijks gemiddeld vijf vormen van technologie tegenover gemiddeld vier vormen voor alle leeftijdsgroepen. Oudere werknemers ervaren daarnaast minder problemen bij het gebruik van meerdere devices. Slechts 5% van hen geeft aan hier problemen mee te hebben, ten opzichte van 11% van de 18- tot 34-jarigen. 55-plussers geven daarbij aan het gebruik van technologie niet stressvol te vinden.

“Jongeren lijken te verwachten dat de oplossingen die hun bedrijf biedt, net zo eenvoudig in gebruik zijn als de consumenten-IT die ze al gewend zijn”, zegt Chris Moojen van Dropbox. “Wanneer dit niet het geval is, moeten zij meer moeite doen om de techniek alsnog tot zich te nemen. Dat levert stress op. De oudere generatie lijkt daar makkelijker mee om te kunnen gaan.”

De technologie-toename op de werkplek verandert de totale manier van werken. Van de respondenten ervaart 65% een bepaalde mate van flexibiliteit en 40% kan zelf zijn werktijden bepalen. Ruim de helft kan zo nu en dan vanuit huis of een andere locatie dan kantoor werken.

In tegenstelling tot in andere landen waar het onderzoek is uitgezet, werkt in Nederland slechts 10% fulltime vanuit huis of een andere plek dan kantoor. Voor het Verenigd koninkrijk is dit percentage 27, in Duitsland 20 en in Frankrijk 15. Dit lage Nederlandse cijfer zou wel eens te maken kunnen hebben met de betrekkelijk korte afstanden die wij in vergelijking tot werknemers uit de andere genoemde landen hoeven te overbruggen.

Over het onderzoek
Dropbox heeft in samenwerking met Ipsos duizenden kenniswerkers ondervraagd die zakelijk met een computer of mobile device werken. Onder de respondenten waren 50 IT beslissers/managers. De totale groep bestond uit 4073 personen in Nederland (550), de VS, het VK, Frankrijk, Australië en Duitsland.

ITexecutive  Felix Speulman

Index