Oproep: doorbreek de mannencultuur in IT

We moeten vrouwen binden en boeien.

Willen we of kunnen we geen vrouwen aantrekken en blijven boeien in de IT? Albert van Reenen van Computer Futures doet een oproep: het moet anders (en beter)!

 

Het aantal vacatures in de IT-sector is de afgelopen twee jaar met 75 procent gegroeid, maar we kunnen die maar moeilijk opvullen. De huidige populatie van ruim 250.000 IT-professionals in Nederland is ontoereikend. En aangezien die populatie nu voor 90 procent uit mannen bestaat, valt er veel te winnen door vrouwen aan te trekken. Niet alleen in capaciteit, maar ook in kwaliteit.

IT-afdelingen met diversiteit in man en vrouw presteren beter dan afdelingen waar enkel mannen werkzaam zijn. Volgens mij zijn vrouwen hét concurrentievoordeel van de toekomst. Met deze visie sta ik niet alleen, want het belang van vrouwelijke participatie wordt door steeds meer organisaties erkent. Het is dus niet zozeer de vraag of vrouwen in de IT belangrijk zijn, maar meer hoe je als IT-organisatie vrouwen kunt aantrekken en behouden.

Meer aanwas

Het begint met het aanpakken van het imagoprobleem waar de IT-sector al jaren mee kampt. Jongeren zien IT veelal als technisch en saai; dit geldt zowel voor meiden als jongens. De overheid zet zich momenteel actief in om dit imagoprobleem aan te pakken. Zo worden jongeren in het basisonderwijs gestimuleerd om in de IT-branche te werken door ze spelenderwijs kennis te laten maken met programmeren. Voor meer potentieel in de toekomst zullen ook organisaties zich moeten inzetten. Zij kunnen vanuit de praktijk aantonen dat IT tegenwoordig overal aanwezig is; van online shopping tot gaming.

Het is belangrijk om te laten zien dat jonge talenten met verschillende drijfveren en invalshoeken in de IT kunnen rollen. Wil je de zorg verbeteren? Dan kun je aan de slag bij een digital health startup. Als je meer interesse hebt in de financiële wereld, dan zijn er genoeg fintech-minded bedrijven te vinden.

In deze opgave van de overheid en het bedrijfsleven is er nóg een vooroordeel waarmee gebroken moet worden - het liefst al in een zo vroeg mogelijk stadium, juist om nieuwe aanwas te stimuleren. Dit is het vooroordeel dat IT niks voor vrouwen is. Of erger nog, dat vrouwen niet geschikt zijn of dat ze voor een functie in de IT moeten uitblinken in bètavakken. Ook daarvoor geldt dat het niet waar of achterhaald is, want in de IT-sector is steeds meer behoefte aan softskills zoals inlevingsvermogen en communicatief sterke vaardigheden. Vaak bezitten vrouwen van nature over deze eigenschappen.

Succesvol vrouwen werven

In de werving van vrouwen is het belangrijk om de softskills meer te benadrukken. Momenteel wordt bij het werven van IT-professionals sterk ingezet op hardskills en een zakelijke functieomschrijving. Deze focus heeft een positief effect op het aantrekken van mannelijk talent, maar spreekt relatief weinig vrouwelijke IT'ers aan. Vrouwen vallen in de praktijk vaker voor onderwerpen als flexibiliteit, een aansprekende organisatiecultuur en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Zorg er dus voor dat je andere zaken highlight in de vacature.

Daarnaast is het ook essentieel een aanpassing te maken in de manier waarop je potentiële kandidaten benadert. Waar mannen het prettig vinden om door een headhunter gebeld te worden, kunnen vrouwen dit minder waarderen. De ervaring leert dat zij liever worden benaderd via minder directe kanalen.

Vervolgens is het tijdens het sollicitatietraject van belang om de positie van vrouwen in de organisatie bespreekbaar te maken. Dit is toch iets wat vrouwen zich vaak afvragen en door het te bespreken kun je nagaan of ook op dit vlak sprake is van een match. Overigens, mochten er meer vrouwen worden aangenomen, deel dit dan ook. Het kan een pre zijn voor vrouwen, want hierdoor voelen zij zich minder een 'vreemde eend in de bijt'.

Vrouwen binden en boeien

Als die vrouwelijke IT'er zich aansluit bij jouw organisatie, dan is het van belang om een werkomgeving te scheppen waarin zij zich prettig voelt en op lange termijn wil blijven werken. Vrouwelijke rolmodellen binnen de organisatie helpen hierbij. Dit kunnen jonge vrouwen zijn, maar bijvoorbeeld ook moeders of ervaren krachten die laten zien hoe zij de kansen binnen de organisatie verzilveren. Bijvoorbeeld op gebied van ontwikkeling en de work life balance. Zo creëer je als organisatie een cultuur waarin vrouwen elkaar inspireren en stimuleren om de regie te nemen over hun eigen ontwikkeling binnen de organisatie. Hiermee breek je met de mannencultuur in de organisatie en kan de organisatie profiteren van de voordelen van diversiteit.

CIO.NL Albert van Reenen Computer Futures

Index