Een op de vijf managers neemt digitaal voortouw

31-08-2016

Slechts een op de vijf leidinggevenden toont digitaal leiderschap en baseert zich op data bij beslissingen en opereert op transparante wijze. Een groot deel van de beslissers bij organisaties is dus niet klaar voor het digitale tijdperk en laat daardoor allerlei kansen lopen. Daarop duidt onderzoek in opdracht van SAP.

Het dividend van digitaal leiderschap is goed zichtbaar in de financiële prestaties van een organisatie. Ruim drie kwart van de digitale leiders rapporteert een sterke omzet- en winstgroei, terwijl dit bij de 'overige' managers 55% is.

Ook is het personeel dat onder digitale leiders werkt tevredener met het werk en betrokkener bij de organisatie (90%) in vergelijking met het personeel van de overige respondenten (63%). 'Digitaal geleide' organisaties zullen dus minder last hebben van werknemers die vertrekken.

Een digitale leider kenmerkt zich door versimpelde besluitvorming. Vier op de vijf digitale leiders nemen beslissingen op basis van data en bijna twee derde geeft aan dat hun organisatie in staat is om in real time besluiten te nemen. Bij de andere respondenten is dit respectievelijk 55% en 46%. Digitale leiders gaan ook transparanter te werk en verdelen de besluitvorming over de gehele organisatie.

Diversiteit
Organisaties die het goed doen in de digitale economie zijn ook diverser qua personeelssamenstelling en hebben een relatief divers middenkader. Het aandeel vrouwelijke werknemers ligt hoger dan gemiddeld. Ook hebben 'digitale' bedrijven vaker speciale diversiteitsprogramma's (46% tegenover 38% gemiddeld), erkennen ze vaker het positieve effect van diversiteit op de bedrijfscultuur (66% tegenover 37%) en zien ze vaker het verband tussen meer diversiteit en betere financiële prestaties (37% tegenover 29%).

Maar vier op de tien respondenten vinden echter dat hun werkgever effectieve  diversiteitsprogramma's heeft ingesteld en iets minder dan de helft is van mening dat managers het belang van diversiteit voldoende onderschrijven en dat er ook stappen zijn gezet om een diverse personeelssamenstelling te bevorderen. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering, aldus de onderzoekers.

Die verbetering komt met de tijd. Met 17% hebben millennials steeds vaker een hoge leidinggevende positie. Deze jonge beslissers zijn minder optimistisch over de digitale volwassenheid van hun organisatie dan oudere managers. Ze beoordelen de aanwezige leiderschapskwaliteiten tussen 15% en 23% minder goed dan niet-millennials, bijvoorbeeld als het gaat om faciliteren van samenwerking, diversiteitsmanagement, het geven van feedback en het terugdringen van bureaucratie.

Aangezien millennials binnen een paar jaar de helft van de actieve beroepsbevolking zullen vormen, zullen ze de bedrijfscultuur voor een groot deel bepalen. Hun mening is dus heel belangrijk. En zij vinden het hoog tijd voor verandering.

"De digitale economie vraagt duidelijk om een nieuwe manier van leidinggeven", zegt Caspar Joustra, algemeen directeur bij SAP Nederland. "Digitale leiders moeten sociaal zeer vaardig zijn, diversiteit op de werkvloer bevorderen en waar mogelijk technologie gebruiken om betere zakelijke beslissingen te nemen. Laat dit onderzoek een wake-up call zijn. Medewerkers en organisaties verdienen een leider die begrijpt hoe je in dit digitale tijdperk het verschil maakt."

Over het onderzoek
Oxford Economics heeft in opdracht van SAP ruim 4.000 managers en werknemers uit 21 landen geënquêteerd.

IT-executive  Readctie

Index