Tekort IT-specialisten probleem voor transformerende organisaties

12.12.15

De IT-sector groeit dit en volgend jaar sneller dan de Nederlandse economie als geheel. Digitalisering is de drijvende kracht. De vraag naar ontwikkelaars, data-analisten en specialisten op het gebied van cloud en cyber-security kan het aanbod echter niet bijbenen en dat is schadelijk voor de sector en de economie als geheel. Dat meldt ABN AMRO in een vorige week verschenen rapport.

Ofschoon de investeringen in ICT al sinds 2009 een licht dalende trend laten zien, zoals vorige maand nogmaals werd bevestigd door jaarlijks onderzoek van de Erasmus Universiteit, trekt de vraag naar IT-producten en -diensten dit jaar en volgend jaar weer aan, zegt ABN AMRO. Dienstverleners in de IT profiteren hiervan: in acht jaar is het aantal bedrijven in de sector bijna verdubbeld. Sinds het vierde kwartaal van 2013 is bovendien de gemiddelde omzet per IT-dienstverlener elk kwartaal gestegen. ABN AMRO verwacht dat de omzet van de sector voor IT-dienstverleners over 2015 en 2016 sneller groeit dan de economie als geheel. Hierdoor ontstaan veel vacatures voor IT-werknemers.

Structureel tekort hoogopgeleiden
Er is een structureel tekort aan hoogopgeleid IT-personeel. Elk jaar ontstaan er meer vacatures dan dat er hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt komen. Het economische herstel maakt dit vraagstuk nog zichtbaarder.

Door de automatiseringsgolf bij bedrijven en de digitalisering van de samenleving zijn er sinds 2011 elk kwartaal gemiddeld 11.100 nieuwe vacatures voor IT-gerelateerde beroepen bijgekomen. In het eerste halfjaar van 2015 kwamen er in totaal 28.258 IT-vacatures bij: een stijging van 23% ten opzichte van dezelfde periode van 2014. Meer dan 20.000 daarvan betreft vacatures die vooral hoger opgeleiden aanspreken.

De aanwas op de arbeidsmarkt is echter te laag om het aantal vrijgekomen banen op te vullen. Bovendien kan de aansluiting tussen theorie en praktijk beter: meer dan 80% van de vacatures blijft open. Daarom is het belangrijk dat de inhoud van informaticastudies aansluit op wat in de praktijk van IT-professionals wordt verwacht en dat het tekort als een collectief issue wordt gezien, zegt ABN AMRO.

Omscholing
Zowel overheid als bedrijfsleven moeten energie steken in omscholing van IT-specialisten. Bedrijven zouden zich kunnen richten op omscholing van onder andere bestaand personeel. Daarnaast zou het overschot dat bestaat aan IT-studenten op middelbaar niveau moeten worden aangepakt: een deel daarvan kan een hoger niveau bereiken. Tegelijkertijd moeten overheid en bedrijfsleven inzetten op de omscholing van hoogopgeleid personeel uit andere richtingen.

IT executive  Redactie

Index