IT-manager vindt eigen IT tekortschieten

12-06-2012

Vier op de vijf IT-managers vindt dat hun IT tekort schiet in de
ondersteuning van de business, blijkt uit onderzoek.
Twee derde van de business-managers onderschrijft dit en zegt
dat de IT-afdeling hen niet kan helpen in het behalen van hun
doelen. Met andere woorden: Cordys constateert een groot
probleem voor de meeste IT-organisaties.

De kloof tussen IT en de business groeit. Waar de vanuit de
business de behoefte aan betere processen als gevolg van de
economische crisis groeit, kan IT niet aan de wensen voldoen.
BPM-leverancier Cordys constateert dat wat IT kan aanbieden
niet goed genoeg is. Opvallend is dat de meerderheid van de
geênqueteerde IT-managers het hier mee eens is.

Cordys ondervroeg in februari en maart van dit jaar 650
Europese business- en IT-managers over de wisselwerking
tussen beide bedrijfsonderdelen. Bij belangrijke businessdoel-
stellingen als het verbeteren van de klantervaring, het door-
voeren van kostenbesparingen en het aanboren van nieuwe
inkomstenstromen en markten blijkt de IT-afdeling in 72 procent
van de gevallen niet te kunnen voldoen. 80 procent van de IT-
managers onderschrijft deze bevinding.

Meer moeten doen in minder tijd

Uit het onderzoek blijkt dat dit komt door de toegenomen druk
van de laatste jaren waardoor projecten sneller afgerond
moeten worden. Veranderingen doorvoeren duurt volgens de
IT-managers vaak langer dan gepland, mede omdat de business
neigt naar het vaststellen van een onrealistische termijn om een
oplossing te realiseren. De inflexibiliteit van bestaande zakelijke
systemen helpt daar niet bij, bovendien wordt de complexiteit
van beoogde systemen door de business onderschat, zeggen de
IT-managers.

Het geworstel van IT-afdelingen met de in hun ogen onrealistisch
gestelde doelstellingen heeft tot gevolg dat bijna een kwart
(23 procent) van de ondervraagde businessmanagers naar een
oplossing uit de cloud grijpt en zo de IT-afdeling omzeilt.
Dit komt deels omdat men geen vertrouwen heeft in de eigen IT
en deels omdat de business weet dat oplossingen uit de cloud
sneller in gebruik kunnen worden genomen. De IT en de business
zijn het er wel over eens dat ze meer samen kunnen werken aan
projecten. Ze zouden van elkaars afdelingen graag zien dat ze
transparanter gaan werken en dat het onderlinge begrip toeneemt.

Lees hieronder het volledige rapport:
The Ambition Maturity Gap Report June 2012 FINAL FINAL

ComputerWorld  Kristian van Tuil

Index