Genoeg doorgroeimogelijkheden jonge IT'ers

18-10-2012

Jonge medewerkers binnen IT-organisaties mogen niet klagen wat betreft ontwikkelingsmogelijkheden. Uit onderzoek van Neomax blijkt dat de meeste organisaties ontwikkeling- of opleidingsplannen voor IT-professionals klaar hebben liggen.

Vier op de tien Nederlandse IT-managers hebben voor jonge medewerkers een ontwikkel- of opleidingsplan opgesteld. Hoewel de meeste jongeren (52 procent) geen vaste begeleider of mentor toegekend krijgen, vinden de meeste IT-managers (58 procent) dat de eigen IT-organisatie voldoende carrièremogelijkheden biedt.

“Het is goed om te zien dat de IT-managers van Nederland investeren in de ontwikkeling van jong personeel door middel van concrete plannen”, zegt Stephan Bosman, directeur van IT-detacheerder Neomax. “Het is belangrijk dat IT’ers duidelijk aangeven waar hun ambities liggen. Als de IT-professional aangeeft binnen 2 jaar door te willen groeien van de helpdesk naar systeembeheer, helpt een concreet plan om deze ambitie te realiseren.”

Jongeren vinden ontwikkeling ‘zeer belangrijk’

De intrinsieke motivatiefactor ‘doorgroeimogelijkheden’, zoals die beschreven wordt in de bekende motivatietheorie van Frederick Herzberg, wordt door de Y-generatie als enige als ‘zeer belangrijk’ beoordeeld bij de keuze voor een werkgever. Dit in tegenstelling tot zaken als status of verantwoordelijkheid, die als minder belangrijk worden ervaren. Als meest belangrijke extrinsieke motivatiefactor wordt de sfeer op het werk genoemd.

Het beeld dat IT-managers hebben over het shopgedrag van de Y-generatie komt niet overeen met de onderzoeksresultaten. Hieruit blijkt dat aanstormend IT-talent niet verwacht veel van baan te gaan wisselen. Maar liefst 62 procent van de respondenten geeft aan dat hij/zij niet verwacht voor meer dan vijf werkgevers te zullen gaan werken. 32 procent houdt rekening met 6 tot 10 werkgevers en 4 procent denkt tussen de 11 en 15 werkgevers te ‘verslijten’. Slechts 2 procent gaat uit van meer dan 15 werkgevers.

Kritiek

Erg positief kijken IT-managers niet aan tegen de jongste lichting IT’ers, zo bleek tijdens de gesprekken die de IT-detacheerder met IT-managers over de aanstormende Y-generatie voerde. Zo wordt starters het nodige opportunisme verweten. “Het eerste dat starters doen na binnenkomst is zichzelf specialiseren met als enig doel de eigen marktwaarde te verhogen. Ze willen geen aanvullende opleiding om hen een brede achtergrond te bezorgen. Activiteiten die niet bijdragen aan hun specialisatie worden gezien als ballast omdat ze niet direct bijdragen aan de marktwaarde”, aldus een respondent.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de Y-generatie graag inspraak wil bij het nemen van belangrijke beslissingen in projecten. Daarentegen hebben ze, anders dan IT-managers denken, niet direct de behoefte aan projectverantwoordelijkheid. Eén van de IT-managers stelt dat een manier om het werk de nodige impact te geven is om jonge werknemers aan de knoppen van de organisatie te laten zitten. “Laat ze bijvoorbeeld bestaande procedures tegen het licht houden. Dan hechten zij meer waarde aan hun werk. Ik heb dat gemerkt bij starters die de procedure voor het aanvragen van een breedbandverbinding onder de loep namen. Op eigen initiatief hebben ze die aanvraag aangepast.” Een ander ziet hier ook voordelen: “In ons bedrijf is sinds enige jaren een speciaal programma voor high potentials, die in mijn ogen een enorme toegevoegde waarde voor het bedrijf hebben.

De generatie Y vindt het noodzakelijk om elkaar erbij te betrekken als het gaat om leiderschap en besluitvorming binnen een organisatie. De respondenten van het onderzoek geven aan dat zij graag binnen hun functioneren willen worden ondersteund (58%). Het maatschappelijk breed gedragen beeld van de generatie Y sluit hiermee aan bij het beeld van de generatie Y uit de IT-branche.

BYOD

IT-managers denken dat de trend Bring Your Own Device enorm belangrijk is voor de Y generatie, stelt Neomax. BYOD wordt door jonge medewerkers iets minder belangrijk gevonden dan IT-managers denken, maar op dit gebied is geen principieel verschil van inzicht merkbaar. Zo zitten jongeren niet te wachten op een flitsende laptop van de zaak, maar maken ze liever gebruik van een moderne smartphone waarmee ze hun belangrijkste werkzaamheden mobiel kunnen verrichten.

Toch geniet het mobiel werken niet de voorkeur. Van de respondenten geeft 84% aan een werkplek op kantoor te willen hebben. Slechts 16% van de respondenten bevestigt het algemene beeld van generatie Y dat de wereld hun werkplek is. Voor het onderzoek werden afgelopen maanden 197 IT-managers en 940 studenten van IT-opleidingen in het MBO en HBO ondervraagd.

ComputerWorld

Index