Vrouwelijke technici inzetten tegen tekort ICT'ers

23-04-2012

Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek VHTO
organiseert op 26 april Girlsday 2012. 260 grote en kleine bedrijven
in heel Nederland openen tijdens deze dag hun deuren voor bijna
zevenduizend meisjes van tien tot twaalf jaar met als doel de interesse
voor bètawetenschappen, techniek en ict al op jonge leeftijd te wekken.

Bedrijven staan te springen om goed opgeleide technici.
Met het dreigend tekort aan bèta/technici en ict'ers kan Nederland volgens
VHTO de talenten van meisjes goed gebruiken. Tijdens Girlsday nemen
meisjes deel aan diverse activiteiten door heel Nederland. Grote bedrijven
als Shell, Cisco, Festo en Heijmans stellen hun deuren open voor meisjes en
ook kleinere organisaties als scheepsbouwers, meubelmakers, theaters en
gipskamers ontvangen meisjes uit zowel het basis- als voortgezet onderwijs.
Zelf aan de slag gaan met proeven, programmeren, testen, ontwerpen en
onderzoeken en actief bezig zijn met bèta, techniek en ict staan tijdens
Girlsday centraal. Vrouwelijke technici en wetenschappers begeleiden de
meisjes tijdens activiteiten.

Het is volgens VHTO belangrijk dat de participatie van meisjes en vrouwen
in een opleiding en beroep in bèta, techniek en ict in Nederland wordt vergroot.
Economisch gezien heeft Nederland vrouwelijke bèta/technici nodig om huidige
en toekomstige vraagstukken het hoofd te kunnen bieden. Er kiezen al steeds
meer jongeren in het voortgezet onderwijs voor exacte en technische vakken.
Bij de meisjes steeg de belangstelling voor bèta/technische studies in het hoger
onderwijs met 54 procent ten opzichte van 2000. In 2011 kiest bijna 50 procent
van de meisjes uit 6-vwo voor een natuurprofiel. In 2003 was dit nog 37 procent.
Meer acties zijn volgens VHTO nodig op vmbo en havo.

Masterplan Bèta en Technologie

Zoals onlangs in de kabinetsreactie op het Masterplan Bèta en Technologie,
kiezen ook de ministers van EL&I, OCW en SZW samen met onderwijsinstellingen
en bedrijfsleven voor een aanpak die meer jongeren overtuigt dat een carrière in
de techniek de toekomst heeft. Minister Marja van Bijsterveldt: ‘Techniek heeft
vaak onterecht een slecht imago. We gaan nu kinderen in gesprek brengen met
enthousiaste technici, mannen en vrouwen. We nemen ze mee op excursies naar
bedrijven. Zo kunnen ze zelf zien en horen wat een carrière in de techniek
werkelijk inhoudt.'

Computable  Sander Hulsman

Index