Arbeidsmarkt IT’ers flink uit evenwicht

16.05.2016

De arbeidsmarkt voor IT-professionals is volledig uit balans: voor elke starter of mid-career op de arbeidsmarkt staan minimaal 12 vacatures open en deze situatie is nog sterker in de randstad en de regio Eindhoven. Daarop duidt een enquête van Sterksen en Intelligence Group.

In alle segmenten waar hoog opgeleide IT’ers worden gezocht, neemt de vraag toe en het aanbod van talent dat daadwerkelijk van baan wisselt, neemt af.

De Nederlandse arbeidsmarkt telt 371.000 IT-professionals, waarvan een groep van 40.000 actief op zoek is naar een (andere) baan. Het aandeel van deze groep is ten opzichte van 2014 gedaald met 13%, hetgeen haaks staat op de dynamiek van de  arbeidsmarkt.

Daarbij valt op dat jonge professionals en zij die in het midden van hun carrière zitten minder van baan wisselen in vergelijking met 2014 en dat de mobiliteit onder oudere IT’ers is toegenomen.

Het aantal vacatures voor IT-professionals is in 2015 met 28% gegroeid ten opzichte van 2014 en de snelst groeiende functies zijn Java-programmeur (+73%), IT security specialist (+64%) en Informatie Analist (59%).

Een grote groep (29%) van de IT-professionals wordt elke maand benaderd door een recruiter maar meer dan 106.000 IT’ers worden nooit benaderd.

Een hoger salaris is de belangrijkste reden om naar een andere baan om te zien en en de mogelijkheid tot thuiswerken is de belangrijkste arbeidsvoorwaarde.

Google is de meest favoriete werkgever voor IT-professionals, gevolgd door Shell en ING. Deze laatste kent samen met KPN en Sogeti de grootste vraag naar IT’ers.

“IT-professionals zijn zeer gewild, vooral de groep tot 35 jaar. Deze groep wordt zo veel benaderd dat zij zich terugtrekken van de arbeidsmarkt. Ze worden minder mobiel, gaan van LinkedIn af, reageren niet meer op recruiters.

Tegelijkertijd investeren werkgevers in retentie, waardoor IT-professionals langer blijven”, zegt Geert-Jan Waasdorp, directeur van de Intelligence Group. Ook zijn de mogelijkheden voor het verwerven van nieuw personeel nog niet uitgeput, zoals werven in  specifieke regio’s, bij universiteiten, het aantrekken van seniors en werven over de grens. “Deze alternatieven maken dat werkgevers nog niet massaal extra salaris aan het betalen zijn.”

ITexecutive   Redactie

Index