Big data grote belasting voor IT-professionals

11-07-2014

De groeiende hoeveelheid informatie leidt tot een golf aan tijdrovende informatieverzoeken bij IT-afdelingen. De vraag naar toegang tot informatie vanuit organisaties stijgt jaarlijks met zo’n 60%. Onderzoek van Iron Mountain onder senior IT- professionals in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en het VK duidt hier op. Schiften van informatie en beter machtigen van medewerkers is het antwoord, zeggen de onderzoekers.

De stijging aan informatieverzoeken komt volgens de respondenten in hoofdzaak door de sterke groei van de hoeveelheid informatie, die niet meer lokaal op pc’s is opgeslagen. Daarnaast bestaat er bij organisaties de behoefte om toegang tot informatie in te perken met het oog op bescherming en beveiliging van gegevens.

Vervolgens correleert groei van een onderneming met de groei in informatietoegangsverzoeken: meer medewerkers genereren meer gegevens en meer aanvragen om afgeschermde informatie in te zien. Tot slot veroorzaken menselijke fouten, zoals per ongeluk verwijderen van informatie, documenten vergeten op te slaan of verlies of diefstal van persoonlijke apparaten of gedeelde informatie, een belasting van de IT-afdeling.

Tijdelijke leesrechten
De meeste verzoeken voor inzage in of toegang tot bedrijfskritische informatie zijn er in de maakindustrie, de dienstensector en de gezondheidszorg. Zo stelt een middelgrote zorginstelling met meer dan 250 medewerkers dat de privacy van patiënten er toe leidt dat medewerkers slechts leestoegang krijgen tot dossiers, waarna de inzagetermijn vervalt na een bepaalde periode. Dit leidt tot een aanzwellende stroom informatietoegangsverzoeken. Deze verzoeken kunnen echter ook leiden tot ongewenst dataverlies, blijkt uit het onderzoek. Veel informatie gaat verloren bij het overdragen tussen andere projecten en verkoop en afdelingen als ondersteuning.

Gecombineerde opslag

“Het beschermen van waardevolle informatie betreft ook de toegangs- en opslagprocessen”, aldus Jeroen Strik van Iron Mountain. “De gecombineerde opslag van informatie is de beste aanpak. Eerst bepaal je welke informatie het meest wordt gebruikt en vertrouwelijk is en welke informatie bijna nooit gebruikt wordt. Vervolgens kan structuur aangebracht worden en beleid gemaakt over de opslag-, toegang- en backup-processen. Van belang is het om hoogwaardige, veelgebruikte informatie direct beschikbaar te houden, en archiefmateriaal en andere informatie op een efficiënte manier op te slaan. Uit gesprekken blijkt dat deze boodschap begint door te komen. Steeds vaker wordt centraal beheerde opslag toegepast, die wordt ondersteund door on-site en off-site schijven, tape- en cloud back-ups. Het helpt als medewerkers toegang hebben tot de gegevens die ze nodig hebben, zonder dat dit de IT-professionals en middelen zwaar belast, noch de bijhorende informatierisico´s onverantwoord vergroot.”

ITececutive   Redactie

Index