COO en CDO succesvoller met big data dan CIO

02-06-2016

Een ruime kwart van de organisaties die een big data project ondernemen, maakt hier winst op. Bij financieel succesvolle projecten is het echter veelal de COO of CDO die verantwoordelijk is voor een dergelijk project, ofschoon CIO’s vaker de leiding hebben over big data-projecten. Hierop duidt onderzoek door Informatica en Capgemini.

Een belangrijke indicator voor succes is eigenaarschap. Ondanks dat CIO’s doorgaans verantwoordelijk zijn voor big data (52%), hierin gevolgd door COO’s (20%), CTO’s (16%) en CMO’s (16%), behalen zij hier minder financiële resultaten mee dan COO’s of CDO’s. Als deze laatste functies de verantwoordelijkheid dragen, blijken projecten twee keer zo vaak winstgevend. 45% van de big data-projecten draait overigens quitte en 12% van de projecten is verliesgevend.

Ruim de helft van de respondenten geeft aan dat big data structureel is ingebed in de bedrijfsvoering. De uitvoering van de strategie ligt binnen de bedrijven meestal in handen van data specialisten (30%), gevolgd door IT management (28%) en data architecten (21%). En 49% van de respondenten die aangeeft dat het hoger management bij hun big data-projecten is betrokken, zegt hierop winst te boeken. Bij bedrijven waarbij het hoger management niet betrokken is, is dit slechts 6%.

Organisaties met winstgevende big data-projecten noemen als belangrijkste resultaat een hogere klanttevredenheid en het behoud van klanten (51%). Deze groep boekt ook meer vooruitgang in de verbetering van datakwaliteit en -governance. Ook is deze groep succesvoller bij standaardisering en consistentie van big data-projecten binnen de organisatie.

“Het eigenaarschap van big data binnen de organisatie blijkt een belangrijke succesfactor,” zegt Jorgen Heizenberg, CTO Insights & Data bij Capgemini. “Veel bedrijven hebben echter nog een hele weg te gaan voordat zij werkelijk inzichtgedreven kunnen opereren. Ontoereikende budgetten en integratie worden hierbij als belangrijkste uitdagingen aangemerkt.”

“Het onderzoek toont een direct verband tussen de investeringen in datakwaliteit en –governance en de winstgevendheid van de big data-projecten”, zegt Amit Walia, executive vice president en chief product officer bij Informatica. “Als bedrijven met big data op een duurzame manier waarde willen creëren, zouden ze zich op drie belangrijke pijlers van big data management moeten richten: kwaliteit en governance, integratie en beveiliging.”

Respondenten noemen verder de verbetering van de besluitvorming (37%), samenwerking, informatiedeling (34%) en productiviteit (33%) binnen de organisatie als voordelen van big data. Ontoereikende budgetten (44%) en integratie (35%) worden als de belangrijkste uitdagingen beschouwd om daadwerkelijk een datagedreven organisatie te worden.

Over het onderzoek
De enquête is gehouden onder 200 senior managers op IT- en datagebied.

ITexecutive  Felix Speulman

Index