Uitval IT is grootste nachtmerrie van CEO

17-04-2013

Storing op de it-afdeling is de grootste angst van de ceo. Dat blijkt uit een poll van certificeerder van managementsystemen BSI onder 38 deelnemers van een bijeenkomst over business continuity management (bcm). BSI vroeg onder meer waarom zij bcm toe willen passen binnen de organisatie. Een grote meerderheid antwoordt hierop dat zij it-uitval en informatiebeveiliging te grote risicofactoren vinden. Ze vrezen vooral voor de financiële gevolgen ervan.

Bijna 45 procent van de ondervraagden beoordeelt zijn leveranciers of ze voorbereid zijn op risico’s. Nog eens 15 procent doet dit volgens de iso-norm 22301, die bcm vastlegt. Van de organisaties die zich al bezighouden met bcm onderzoekt 21 procent de toegevoegde waarde ervan, heeft 26 procent een risicoanalyse gemaakt, heeft 34 procent verschillende elementen van iso 22301 geïmplementeerd, heeft 11 procent de meeste elementen hiervan geïmplementeerd maar beschikt het nog niet over gesloten PDCA-cirkel en is 8 procent klaar voor certificering. De reden om tot bcm over te gaan is vooral om bedrijfscontinuïteit te waarborgen en risico’s te reduceren.

Een it-omgeving is het kloppend hart van de organisatie, maar niet elk onderdeel dat ondersteunt wordt door it is core business. Zo heeft een storing op de onderzoeks- en ontwikkelafdeling van een productiebedrijf minder impact dan een storing op de productieafdeling zelf. Met analyse worden alle processen goed onder de loep genomen, nog voordat er aan incidentmanagement kan worden begonnen. Impactanalyses voor de business kunnen het beste uitgevoerd worden op het moment dat het de minste impact op de business heeft.

Computable Sander Hulsman

Index