ICT-ondernemer vertrouwt economie weer

27-05-2013

Ict-ondernemers zijn positief over de Nederlandse economie en de eigen sector, zo blijkt uit de mei-editie van de ICT Kwartaalmonitor van Nederland ICT. Het vertrouwen is in het eerste kwartaal van dit jaar gestegen. Ook het vertrouwen in de eigen sector groeide mee. Ict-ondernemers gaven dit vertrouwen een gemiddeld rapportcijfer van 6,1, het hoogste niveau sinds het laatste kwartaal van 2011. Kleine ict-ondernemingen gaven de hoogste rapportcijfers.

Evenals in het laatste kwartaal van 2012 laat de ict-sector ook in het eerste kwartaal van 2013 een geringe omzetgroei zien ten opzichte van een jaar eerder. De segmenten Software en Telecom & Internet groeien licht. Ook bedrijven uit het segment Dienstverlening rapporteren tegen de verwachtingen in een kleine omzetgroei. Krimp is waar te nemen in het segment Hardware & Kantoortechnologie.

Werkgelegenheid groeit

Ook is er positief nieuws over de werkgelegenheid in de ict-sector. Deze nam in het eerste kwartaal van dit jaar iets toe. De toename is geheel te danken aan het segment Software. De werkgelegenheid in de segmenten Dienstverlening en Telecom & Internet bleef gelijk, terwijl er arbeidsplaatsen verdwenen in het segment Hardware & Kantoortechnologie.

Het thema van deze Kwartaalmonitor is innovatie. Maar liefst 81 procent van de ondervraagde ict-ondernemingen geeft aan dat banken onvoldoende bereid zijn om innovatie te financieren. Dit is problematisch, omdat deze ondernemers (90 procent) van mening zijn dat innovatie het voornaamste middel is om bijvoorbeeld tot een groenere economie te komen.

Verbetering innovatiebeleid

72 procent van de ict-ondernemers ziet wel een verbetering van het innovatiebeleid onder de kabinetten Rutte I en II. Dit is van belang, omdat 80 procent van het panel ondersteuning van onderzoek en innovatie beschouwt als het beleidsterrein dat het meest van belang is voor het ict-bedrijfsleven. Innovatie wordt gezien als hét middel om uit de crisis te komen.

Volgens het expertpanel van Nederland ICT worden er nog te veel kansen gemist. Zo zijn administratieve lasten nog steeds een probleem. Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan dat de administratieve papierwinkel een reden is om geen gebruik te maken van stimuleringsmaatregelen voor innovatie. Ruim een derde zegt soms af te haken uit onzekerheid over de uitkomst van een aanvraag.

Computable  Sander Hulsman

Index