Tekort aan ICT’ers raakt vooral softwaresector

13-05-2013

De ict-sector verwacht de komende jaren een blijvend groeiende vraag naar ict-professionals. Ook bij geen of geringe groei van de economie zal dat het geval zijn. Met name softwarebedrijven zullen de komende jaren tegen onvervulbare vacatures aanlopen. Dit blijkt uit de jaarlijkse ICT-Marktmonitor van branchevereniging Nederland ICT. Hoewel de Nederlandse ict-bestedingen in 2012 licht daalden (0,6 procent) en deze naar verwachting in 2013 gelijk zullen blijven, groeit de softwaresector (2,5 procent) en in het bijzonder het segment applicatiesoftware (4,0 procent) stevig door.

Nederland ICT voorspelt een tekort van ruim 6800 ict’ers in 2017. Als de economie aantrekt, kan dit tekort zelfs oplopen tot twaalfduikzend ict’ers. Het groeiende belang van ict-oplossingen zal de arbeidsmarkt in de sector verder onder druk zetten. Ook nu al is er een moeilijk vervulbare vraag naar gespecialiseerde programmeurs en ontwikkelaars van software. Dit terwijl de vraag naar bèta-afgestudeerden stijgt.

Rem op innovatiekracht

In de afgelopen jaren is er een licht groeiende instroom waar te nemen in het ict-onderwijs. Dit is echter onvoldoende om de voorspelde tekorten op te lossen. Deze tekorten dreigen een rem te zetten op de innovatiekracht van Nederland. Dit terwijl er bijvoorbeeld in de zorgsector een groeiende behoefte is aan slimme ict-oplossingen om het verwachte tekort aan zorgpersoneel op te vangen.

‘Nederland kan alleen profiteren van ict als we voldoende goed gekwalificeerde mensen hebben’, zegt voorzitter van Nederland ICT Harry van Dorenmalen. ‘Nederland ICT is daarom blij met de focus op technologie in het techniekpact, waarin regering, werkgevers en werknemers afspraken maken over de aanpak van het dreigende tekort aan technici.’

Ontwikkeling ict-bestedingen

Van Dorenmalen: ‘De dynamiek van de ict-branche komt tot uitdrukking in de verschillen tussen de sectoren. Als geheel maken we in 2013 pas op de plaats. Er zijn tal van midden- en kleinbedrijven die ook in de huidige markt hun kansen pakken. De sector presteert opnieuw beter dan de economie als geheel. Ict is onderscheidend voor zowel bedrijfsleven als overheid. Daar zijn steeds meer beslissers van overtuigd. Dat maakt optimistisch.’

De bestedingen aan software zullen in 2013 naar verwachting groeien met 2,5 procent. Het deelsegment applicatiesoftware is hierin met een groei van 4,0 procent een uitblinker. De bestedingen aan hardware en kantoortechnologie zullen in 2013 naar verwachting met 4,1 procent dalen. Vooral pc’s en printers worden minder verkocht.

Dienstverlening

De bestedingen aan dienstverlening zullen naar verwachting met 2,7 procent krimpen volgend jaar. Niet alleen de economische vooruitzichten spelen hierbij een rol, maar ook de groeiende populariteit van cloud computing heeft invloed op de bestedingen aan professionele dienstverlening. De vraag naar meer traditionele beheerstaken neemt af. De verwachte bestedingen aan telecom en internet stijgen in 2013 naar 16,3 miljard euro.

De totale verwachte bestedingen aan ict-bedragen in 2013 29,6 miljard euro. Dat is ongeveer 5 procent van het bruto binnenlands product.

Ict-bestedingen in NederlandGroeicijfers 2012 en verwachting 2013

2012

2013

Totaal ict-branche

-0,6%

0,0%

It - hardware & kantoortechnologie

-5,7%

-4,1%

It - software & services

0,2%

0,6%

waarvan Software

2,4%

2,5%

waarvan Services

-3,4%

-2,7%

Telecom & internet

0,9%

1,1%


Bron: ICT-Marktmonitor van Nederland ICT

Computable  Sander Hulsman

Index