9 krachten die de toekomst van IT bepalen

14-07-2017

We staan voor een enorme verandering.

Welke krachten zijn nu bepalend voor de toekomst van IT? We vragen het een aantal IT-directeuren en komen tot dit lijstje.


IT staat voor een ongekende verandering. Elk bedrijf dat zich nu bezighoudt met technologie ervaart nu een flauw begrip van wat er komen gaat: automatisering, gedecentraliseerde technologiebudgetten, een snelle verschuiving naar cloudgebaseerde diensten en meest recent kunstmatige intelligentie als een zakelijke voorwaarde.

Dankzij deze opkomende en samenhangende trends bevrijdt technologie in toenemende mate werknemers van hun routinetaken, vanaf de werkvloer tot aan de directie. Enorme aantallen data worden in realtime verteerd nu zakelijke beslissingen steeds meer worden overgelaten aan machines, waardoor er meer tijd overblijft voor planning, het najagen van leads en het inzetten van nieuwe technologie.

IT bevindt zich in het centrum van dit alles, en gaat dramatisch veranderen. Om je door de komende jaren heen te helpen hebben we alle krachten die de toekomst van IT bepalen uit elkaar gevlochten, met de inzichten die collega's in tech-leiderschap hebben over de impact die deze veranderingen op langere termijn zullen hebben.


Automatisering

Automatisering wordt snel mainstream en gaat vanuit experimentele omgevingen naar de business. En terwijl automatisering in de business flinke gevolgen gaat hebben op de toekomstige werkgelegenheid - geschat wordt dat de helft van alle taken die nu nog door mensen worden uitgevoerd geautomatiseerd kunnen worden met bestaande technologie - is de impact op IT dat het de vrijheid krijgt om meer strategisch te zijn.

"Het vinden, losmaken en passend maken van al die informatie zodat het gebruikt kan worden om beslissingen te maken is jarenlang een complexe en arbeidsintensieve taak geweest", zegt Timo Elliott, een VP en wereldwijde innovatie-evangelist bij SAP. Elliott citeert uit het McKinsey-rapport uit 2015, waarin de aanname wordt gemaakt dat AI en machine learning tweederde van de tijd kan schelen in het doen van dit soort algemeen en tijd-intensief werk.

Bevrijd van dat hele proces heeft IT meer middelen voor verbeteringen in de business.

"Ik zie automatisering de meeste impact hebben op IT in het versnellen van de overgang van 'de boel draaiende houden' naar innoveren voor de toekomst", zegt Chris Bedi, CIO bij ServiceNow. "Ook zullen we een verbetering zien in de betrokkenheid van werknemers als zij minder tijd kwijt zijn aan algemene taken."


Snelheid

Na automatisering komen snelheid en agility om de hoek kijken. Technologische initiatieven die normaal gesproken een half decennium nodig hadden om aan te slaan, zullen nu in Ć©Ć©n of twee jaar gemeengoed zijn. En dat gaat steeds sneller worden - in jouw voordeel of nadeel.

"Als je teruggaat in de tijd en vraagt wat de ruimte is die je hebt voordat concurrenten een echte impact krijgen op je business, zou het antwoord zijn geweest dat dat ongeveer vijf jaar is", zegt Steve Rotter, CMO van OutSystems. "Tegenwoordig is dat 24 maanden. CIO's voelen de druk en spanning rond snelheid en agility, voor mij betekent het dat er een hoop interessante dynamiek in de markt ontstaat."

"De snelheid van de veranderingen in de technologie is enorm en bedrijven moeten hierin meegaan om concurrerend te blijven", zegt CIO bij Rackspace Ryan Neading. "Met deze grotere afhankelijkheid van de technische onderbouwing en diens impact op de bedrijfsresultaten ontwikkelen IT-professionals een groter besef van zakelijke en klantenbelangen. IT is niet langer een backofficefunctie die je inschakelt als je iets nodig hebt. Ze zitten aan de tafel waar beslissingen worden genomen en strategieƫn worden ontwikkeld die een directe impact heeft op de business."

Security

Naast nieuwe kansen zorgt snel veranderende technologie natuurlijk ook voor nieuwe problemen - zowel in het identificeren van gaten in de beveiliging als het vinden van talent om dat aan te pakken.

"Het dreigingslandschap blijft zich ontwikkelen", zegt John Mandel, VP van engineering bij Continuum. "CIO's en IT-afdelingen die geen focus hadden op die gebieden bemerken nu dat dit een groot risico is voor hun bedrijf en ze zullen nieuwe tools moeten proberen om deze nieuwe bedreigingen aan te kunnen. De vraag is tegenwoordig groter dan het aanbod en IT komt mensen te kort."

Nu het dreigingslandschap zich ontwikkelt moet IT stoppen met het beschouwen van security als een geĆÆsoleerde functie en het een integraal element maken van ieders werk.

Uitgaven

Technologie wordt een steeds belangrijker onderwerp in de businessunits en daarom moeten bedrijven anders kijken naar hun budgetten - en hoe technologie wordt ontwikkeld en onderhouden door de totale organisatie.

In veel bedrijven zorgen clouddiensten, zoals marketing-apps, ervoor dat uitgaven aan technologie wordt verspreid door de gehele organisatie. Rotter van OutSystems citeert een uitspraak van Gartner van enkele jaren geleden die stelt dat in 2017 CMO's meer aan technologie zouden spenderen dan CIO's. En nu ziet hij dat daadwerkelijk gebeuren.

"Het heeft er vooral mee te maken dat marketing afhankelijker is geworden van data, het is de spil geworden van de manier waarop marketing functioneert", zegt Rotter. "Maar het is ook duidelijk geworden dat de tools en de technologie die ondersteunend zijn aan marketingteams rigide zijn. Je ziet dat organisaties zich dat realiseren. Ze bouwen flexibele applicaties bovenop die legacy systemen."

En de ontwikkelaars die die applicaties creƫren hoeven niet in dienst te zijn bij IT. Ze kunnen daarentegen door de marketingafdeling direct worden ingehuurd.

Samenwerking

De verschuiving in de uitgaven hoeft nog niet te betekenen dat zeggenschap evenredig meeverschuift. In tegendeel: verwacht een nog diepere samenwerking tussen IT en andere businessunits.

Carolyn April, topanalist bij CompTIA, zegt dat naast het verspreiden van het budget door de organisatie er ook tekenen zijn dat zakelijke divisies beter worden in het samenwerken in de inzet van nieuwe technologie en - verrassend - dat ongeautoriseerde tech aan het verdwijnen is.

"Vier van de tien line of business-managers zegt in een recent rapport van CompTIA dat hun afdeling samenwerkt met IT om te bepalen welke hardware, software, diensten en ander tech-oplossingen moet worden ingezet", zegt zij. "Slechts 19 procent zegt dat IT alle beslissingen neemt, en nog minder (14 procent) zegt dat hun eigen businessunit de touwtjes in handen heeft."

Misschien nog interessanter is dat er tekenen zijn van toenemende flexibiliteit op dat gebied. April zegt dat een kwart van alle deelnemers aan het onderzoek zien dat de aankoopprocessen "in verschillende combinaties verlopen: alleen IT, alleen de businessunit, of een samenspel tussen beide groepen. Maar alle signalen geven aan dat de rol van niet-IT in zowel strategische als tactische beslissingen groter wordt nu bedrijven meer de cloud en digital opzoeken."

Paul Chapman, de CIO bij Box, zegt dat hij de uitgaven meer geconcentreerd ziet op de zakelijke functie dan op afdelingsniveau. "Non-discretionaire uitgaven en niet direct toewijsbare kosten worden nog steeds centraal geregeld door IT, dus een opdeling van budgetten is niet altijd het geval. Als de dienst vereist dat er verbindingen worden gelegd met andere delen binnen de architectuur en van end-to-end en geĆÆntegreerd moet worden getest, dan is IT nodig om de delivery te ondersteunen. SaaS geeft de infrastructurele vrijheid en geeft veel minder operationele overhead, maar ook dan is IT nodig om de rest van de diensten die nodig zijn te implementeren in een complexe end-to-end bedrijfsarchitectuur."

Agility

Er is niks 'cutting edge' aan de noodzaak van soft skills en efficiƫnte samenwerking tussen afdelingen. Maar er is een manier om technologieconcepten toe te passen in het verbeteren van de communicatie in de hele organisatie.

Julia Davis, CIO bij Aflac, zegt dat tevredenheidsonderzoeken onder de interne klanten een verbetering zag van 40 procent nadat agile werd geĆÆntroduceerd waarbij afdelingen moesten samenwerken.

"Door de business te integreren in onze agile teams hebben we de samenwerking verhoogd en tilde IT naar een meer adviserende rol in plaats van de ontvanger van bestellingen", zegt ze. "Samenwerking met andere afdelingen is essentieel voor ons succes. Het belangrijkste element hierin is onze overgang naar een meer agile framework."

Meer IT-afdelingen zullen naar verwachting overstappen op agile werkwijzen en methodologieƫn, niet alleen in hun eigen werk maar tevens in partnerschappen door de gehele organisatie heen.

Flexibiliteit

Angela Zutavern is behalve VP bij Booz Allen tevens de co-auteur van The Mathematical Corporation: Where Machine Intelligence and Human Ingenuity Achieve the Impossible. In het boek betogen zij en haar medeschrijver Josh Sullivan dat een partnerschap tussen machinale intelligentie en menselijk intellect het businessmodel van de toekomst zal bepalen. Maar om dat model te laten functioneren is flexibiliteit essentieel.

"De grootste doorbraken", zegt Zutavern, "komen van de combinatie tussen zakelijke kennis, technische expertise en soft skills. De belangrijkste eigenschappen van het succes in toekomstige zakelijke technologie zijn flexibiliteit in het overwinnen van tegenslagen en de bereidheid om ideeƫn te verlaten die niet werken om vervolgens te experimenteren met iets nieuws."

En niettegenstaande de doemscenario's die worden geschetst over een toekomst van automatisering en robotisering, beweren sommigen dat aangeboren menselijke kwaliteiten ontegenzeggelijk nodig blijven.

We zullen waarschijnlijk een toenemende vraag zien naar 'robot-bestendige' vaardigheden die uniek zijn aan de mens. Veel zachte vaardigheden vallen in die categorie en zullen meer robot-bestendig zijn dan veel van de meer technische of harde vaardigheden", zegt Jeremy Auger, chief strategy officer bij Desire2Learn.

"Machines zijn goed in de uitvoering van taken die begrensd zijn en vooral repeterende taken", voegt Auger toe. "Daardoor ontstaat ruimte voor die banen die onvoorspelbaarheid in zich hebben. Interpersoonlijke vaardigheden, samenwerkende kwaliteiten en medewerkers die kunnen putten uit diverse ervaringen blijven bijvoorbeeld in trek. Maar er zijn indicatoren die wijzen op een doorlopende vraag naar mensen die technologie kunnen verbeteren en die zullen naast robots een plek vinden."

Met andere woorden, de inherente kwaliteit om je aan te passen wordt steeds belangrijker voor toekomstig succes in IT.

Symbiose

Het nieuws over automatisering en AI kan soms angst opwekken. Gartner heeft zelfs een onderzoek gepubliceerd over de meest hyperbolische termen die gebruikt worden om de toekomst van arbeid te beschrijven, waarin meestal woorden als disrupt, stelen en bedreigen worden gebruikt. Maar de meeste IT-professionals die wij spraken zien automatisering als het creƫren van nieuwe kansen - zolang we maar een symbiotische relatie aangaan met de machines.

"Uiteindelijk kan alles was genoeg data heeft en terugkerende patronen kent veranderd worden tot een AI-gedreven proces", zegt Chapman van Box "Daardoor zullen mensen zich kunnen richten op werk van een hoger niveau en minder op de routinetaken. Een andere beweging is die van touch-, tekst- en spraak-interacties met achterliggende diensten, die nu nog worden aangehaald via point-and-click-interfaces."

Naast deze evolutie in de basis van hoe we interacteren met machines is er een grotere vermenging van mensen en machine-intelligentie als het gaat om bedrijfsprocessen en besluitvorming.

"We zien klanten die starten met pilots voor complexe besluitvorming", zegt Zutavern van Booz Allen Hamilton. "Onder meer in het reageren op adaptieve aanvallen op het netwerk,"

Andrew Filev, CEO van werkmanagementplatform Wrike, ziet deze beweging ook. Zijn bedrijf werkte met de marketing- en IT-teams van AirBnB aan het creƫren van een geautomatiseerd proces dat nieuwe projecten opstart, tijdschema's dupliceert en updates automatiseert die komen van de deelnemers aan het nieuwe product Trip Experiences.

"De toekomst van IT is meer systemen die op deze manier zijn geautomatiseerd, en ook meer geĆÆntegreerd in andere systemen en in teams", zegt Filev. "Automatisering kan meer zichtbaarheid en snellere communicatie opleveren. AI en werkmanagement kunnen samen met automatisering de aanzet zijn tot verbeterde processen binnen bedrijven."

Altijd en overal

Julie Woods-Moss, de chief innovation officer bij Tata Communications, ziet de evolutie van automatisering in digitale strategieƫn als grondslag voor een meer responsieve IT-werkervaring.

"Automatisering gaat leiden tot een simpeler, meer real-time IT-omgeving, waarin de juiste persoon (of machine) in staat is om de juiste informatie te krijgen op het juiste moment en op de juiste plaats, wat de ontwikkeling en uitrol van nieuwe diensten zal versnellen", zegt zij.

En die mogelijkheid om snel gerichte technische oplossingen op te leveren zal doordringen tot alle lagen van het bedrijf.

"Als API-aangestuurde geautomatiseerde systemen in staat zijn het meeste van de dagelijkse IT-taken af te handelen, heeft het IT-team, meer tijd om zich te richten op innovatie met nieuwe technologieƫn en kunnen ze meer strategische waarde leveren aan de diverse lines of business", zegt Woods-Moss.

Zutavern gaat zelfs zo ver dat hij machine-intelligentie ziet als een nieuwe vorm van businesspartner - en dat het een stoel aan de directietafel verdient.

"CIO's en andere leiders moeten meer wennen aan het idee dat machines de beslissingen nemen", zegt Zutavern. "En in de tussentijd moeten businessunits de flexibiliteit krijgen om nieuwe oplossingen te creƫren die nog niet eens zijn bedacht. We zien meer platforms-as-a-service, die iedereen in staat stellen om samen de kracht van hun data te gebruiken als motor achter enorme creativiteit, innovatie, en een omgeving van experimenteren."

CIO.NLĀ  Paul Heltzel

Index