Integratie IT en business blijft moeizaam proces

13-05-2014

CIO’s en andere IT-executives hebben significante vooruitgang geboekt in hun jarenlange inspanningen om hun IT-afdelingen goed af te stemmen met hun business units. Desondanks blijven er belemmeringen bestaan om een volledige integratie van de IT en business te realiseren. Dit is de uitkomst van het onderzoek CIOs at a Technology and Cultural Crossroads, uitgevoerd in opdracht van Red Hat.

Het onderzoek (uitgevoerd door CIO Strategic Marketing Services /IDG Research Services) is gehouden onder 100 respondenten, die alle werkzaam zijn op directieniveau of hoger bij organisaties met 1.000 of meer werknemers. Zo is inzicht verkregen in de voortgang die CIO’s en andere IT-executives hebben gemaakt in het aannemen van een meer strategische rol, maar ook in de blijvende uitdagingen waar ze mee geconfronteerd worden. Tevens riep het onderzoek fundamentele vragen op over hoe CIO’s het beste zakelijke innovatie kunnen bevorderen binnen de organisatie, en hoe dat door de samenvoeging van business en IT kan leiden tot een heroverweging van de CIO-positie.

Momenteel besteden CIO’s en andere leidinggevenden veel tijd aan het in bedrijf houden van hun systemen. Respectievelijk 48 en 47% van de respondenten selecteerden ‘het verbeteren van IT- diensten/systeemprestaties’ en ‘het implementeren van nieuwe systemen en architecturen’ als een van hun top vijf focusgebieden. 45% van de respondenten gaf aan dat ze op dit moment bezig zijn met het afstemmen van hun IT-initiatieven op de bedrijfsdoelstellingen.

Volgens de resultaten van de enquĂȘte willen IT-managers de komende jaren meer tijd besteden aan de bedrijfsstrategie. Toen hen werd gevraagd waar ze graag meer tijd in willen stoppen de komende 3 tot 5 jaar, gaven de respondenten aan dat ze willen kijken naar hun kansen voor concurrerende differentiatie (48%); IT/business-samenwerkingen willen cultiveren (42%); innovaties willen stimuleren (41%); IT-initiatieven willen ontplooien (35%); en de bedrijfsstrategie willen ontwikkelen en verfijnen (32%).

Als de kans zich aandient, denken de respondenten een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan bedrijfsstrategieĂ«n. Onder de ondervraagden zegt 78% dat hun kennis van het bedrijf ‘uitstekend’ of ‘goed’ is en 66% dat hun ontvankelijkheid voor nieuwe ideeĂ«n vanuit business units ‘uitstekend’ of ‘goed’ is. Zelfs als ze de kans hebben om te innoveren, voelden velen zich gedwarsboomd door factoren buiten hun controle. Op de vraag of ze budget tot hun beschikking hebben om nieuwe ideeĂ«n te ondersteunen en mogelijk te maken, geeft 57% aan dat hun beschikbare budget 'redelijk' of 'slecht' is, en 62% zegt hetzelfde over hun personeelsbezetting.

Voordat IT echt gezien kan worden als een middel dat bijdraagt aan de bedrijfsstrategie, staan andere uitdagingen in de weg. In het onderzoek werd de respondenten gevraagd te omschrijven hoe de zakelijke stakeholders de IT-organisatie zagen.

Slechts 10% gaf aan te worden gezien als ‘business peers’ die zich ook bezighouden met het ontwikkelen van de bedrijfsstrategie – en niet alleen het mogelijk maken ervan. Van de zakelijke stakeholders ziet slechts 4% IT als een ‘business game changer’, die het belangrijkste middel is om de toekomstige concurrentiepositie van het bedrijf te vergroten. De IT-respondenten zeiden op hun beurt dat bijna 30% van de zakelijke stakeholders de IT-afdeling nog steeds beschouwt als kostenpost. Volgens het onderzoek werken IT en business (in 16% van de gevallen) alleen samen om gezamenlijk nieuwe projecten en mogelijkheden voor innovaties te identificeren.

'IT is een bron van belangrijke innovaties en het is de verantwoordelijkheid van IT-executives om de strategische waarde van die innovatie te communiceren,” zegt Lee Congdon, CIO van Red Hat. 'De resultaten van het onderzoek laten duidelijk de behoefte zien van IT-executives om een breed inzicht te hebben van de organisatie en om de samenwerking tussen IT en zakelijke leiders te vergroten. Door deze innovatiesamenwerking verandert niet alleen de perceptie, maar het stimuleert ook de bedrijfsresultaten.'

Redactie IT executive

Index