Recruiters jagen op 44% Nederlandse ICT’ers

26.06.14

ICT’ers worden zes keer zo vaak benaderd voor een nieuwe baan dan de gemiddelde Nederlander. Irritatie hierover blijft dan ook niet uit. De doelgroep ziet liever een authentieke benadering. Daar wijzen de uitkomsten van de ICT arbeidsmarktmonitor 2014 van Intelligence Group en IT-recruitment-bureau Sterksen op.

Ongeacht werkervaring, opleidingsachtergrond of type functie is een goed salaris een randvoorwaarde, blijkt uit de enquête onder 435 Nederlandse ICT-ers. Pas wanneer ICT’ers weten dat een goed salaris deel uit maakt van de arbeidsvoorwaarden kijken ze naar andere aspecten, zoals beweegmotieven.

Naast een goed salaris ontvangt bijna de helft van de ondervraagde ICT’ers jaarlijks een bonus. Gemiddeld bedraagt deze 6.475 euro. SAP Netweaver-specialisten krijgen de grootste bonus: tweederde van hen ontvangt gemiddeld 11.181 euro per jaar. Daarna volgen specialisten op het gebied van integratie van Microsoft (8.261 euro), IBM (8.036) en enterprise pakketten van SAP (7.659) en Microsoft (6.723).

Thuis kunnen werken is voor alle ICT doelgroepen cruciaal en de lease auto verliest aan populariteit. Vooral mid-careers zijn op zoek naar uitdaging in hun functie. Recruiters moeten dus vooral de motieven van doelgroep voor ogen houden. De meest benaderde doelgroepen zijn: mid-careers, development-specialisten en ICT’ers met een managementfunctie.

De rol van de (professionele) recruiter is essentieel, zeggen de onderzoekers. Hierbij wordt kennis over de inhoud van de functie verwacht, het bieden van hulp aan junioren bij salarisonderhandelingen en fungeren als sparringpartner over de te maken loopbaankeuzes van hen die in het midden van hun carrière zitten.

“Recruiters vallen over elkaar heen als het gaat om het hunten van ICT talent. Tot irritatie van ICT’ers zelf die zich bijvoorbeeld terugtrekken van LinkedIn omdat ze simpelweg gespamd worden” aldus Paul Storimans, directeur van IT-recruiter Sterksen. Opvallende en onderscheidende arbeidsmarktcommunicatie gecombineerd met een authentieke recruitment-benadering kunnen daarom het verschil maken.

Redactie  ITexecutive

Index