Troonrede: "Meer efficiency bij overheid door ICT"

18-09-2012

De huidige regering wil meer efficiency bereiken binnen de overheid door betere samenwerking op het gebied van ICT. Innovatie in Nederland moet verder worden versterkt.

Dat zei de Koningin in haar Troonrede vandaag bij de presentatie van de Rijksbegroting voor het komende jaar. De zogeheten Miljoenennota wordt vandaag om 15.15 uur vrijgegeven, maar de Troonrede neemt in globale vogelvlucht daar een klein voorschot op.

"Het regeringsbeleid richt zich op houdbare overheidsfinanciën, maar ook op bevordering van ondernemerschap, investeren in infrastructuur en versterking van veiligheid, onderwijs en innovatie", zei de Koningin onder meer. "In de bedrijfsvoering van de Rijksoverheid neemt de efficiency toe door betere samenwerking op terreinen als informatie- en communicatietechnologie, huisvesting en personeel", vertelde ze even later.

Wachten is op de begroting

Erg concreet over de plannen is de Troonrede van oudsher niet en het wachten is dan ook op de begroting en de verschillende deelbegrotingen die vandaag worden vrijgegeven. In de komende twee maanden worden die deelbegrotingen onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer.

In de Troonrede gaat het huidige demissionaire kabinet prat op de resultaten van Nederlandse inzet in Europa. Zo wordt het bereiken van lagere tarieven van internationaal mobiel dataverkeer, zoals dat door onder andere Eurocommissaris Neelie Kroes is vastgesteld, op het conto geschreven van het kabinet Rutte. "...concrete resultaten liggen op het terrein van goedkoper mobiel dataverkeer en de komst van een snel en betaalbaar Europees systeem van octrooibescherming", sprak de Koningin uit. "Dat laatste is van groot belang voor innoverende Nederlandse bedrijven."

Web Wereld  René Schoemaker

Index