Toekomst IT-afdeling staat op het spel

21-03-2017

Doe jij ook nieuwe business inzichten op bij indirecte collega's? Volgens critici doen IT'ers dat te weinig.

Bij de afdelingen Sales, HR, Marketing en Finance wordt er al decennia periodiek stilgestaan bij de wijze waarop ze collega-divisies het beste kunnen aanvullen. Ze denken veel na over de business, terwijl ze Ć³Ć³k steeds meer over IT weten. Wat stelt de IT-afdeling daar tegenover?

De discussie over de rol van de IT-afdeling, zijn taken en vooral het nut binnen de organisatie is zo oud als IT zelf. Toch is het debat veranderd. IT is namelijk niet meer de 'alleenheerser' van weleer, die exclusieve kennis en de absolute macht heeft over steeds complexer wordende technologieƫn. IT dreigt op de reservebank te komen, als het niet uitkijkt.

Het gaat ook allang niet meer om alleen techniek. Inzicht in business development, operationele processen en de voorwaarden hiervoor, dat wordt weer even leidend als vroeger. De focus ligt niet meer op de supply, wat dan zou allang commodity moeten zijn, maar veel meer op de demand-zijde. Gedwongen door groeiende verwachtingen van de klant, begrijpen de medewerkers van de andere afdelingen ondertussen vaak meer van IT als de IT-medewerkers zelf. In ieder geval als je redeneert vanuit de vraagzijde.

Twee gevaren

Intussen hebben we ook te maken met een development proces dat 'agile' is ingericht en op flexibele IT-infrastructuren moet kunnen bouwen. Zodat we makkelijker op huidige en nieuwe verwachtingen van de klant kunnen inspelen. Wendbaar de wensen van de klant kunnen beantwoorden is belangrijker dan ooit.

Daar loert een gevaar, en wel dubbel:

Afdelingen kunnen tegenwoordig dankzij flexibele technologie de IT die ze nodig hebben zelf inkopen: managers van de andere divisies gaan er steeds meer vanuit dat de vereiste kennis om deze IT te kunnen managen, bij hun eigen team aanwezig is. En oplossingen als "X as a service" zijn nu eenmaal sneller en goedkoper in te kopen dan wanneer de IT-afdeling ze zou ontwerpen. Dat geldt zowel voor de interne infrastructuur als voor verschillende andere IT-diensten.

Aan de andere kant schuilt in de interne autonomie rond de aanschaf van nieuwe IT ook een gevaar. Er dreigt een wildgroei aan IT te ontstaan die een onderneming op losse schroeven kan zetten. En die, naast compliance, ook concrete veiligheidsvragen oproept. Dit terwijl al sinds de jaren '80 er een beleid werd gevoerd die tot centralisatie, integratie en samenspel van IT moest leiden. De controle dreigt verloren te gaan.

Door versplintering en differentiatie is het op de lange termijn zeker niet meer mogelijk aan corporate standards te voldoen. Noch is het werkbaar om dan maar nieuwe standaarden in te voeren. Om maar te zwijgen over het feit dat suboptimalisatie en de daarmee beduidend hogere bedrijfskosten uiteindelijk ook niet het gewenste resultaat opleveren.

Nieuwe eisen aan de IT-organisatie

Zie hier de functie van de moderne IT-afdeling: als het niet overbodig wil worden, moet het vermijden dat het de 'bottleneck' wordt en moet het de organisatie snelle, effectieve en flexibele ondersteuning bieden. Dat kan echter alleen als de CIO, en met hem zijn team, de business begrijpt en deze serieus neemt. De meerwaarde van een IT-organisatie ligt bij het vermogen services op hoog niveau en tegen een gunstig tarief aan te bieden. Dat zijn met name de services die de onderneming nodig heeft om zijn marktpositie en daarmee ook zijn concurrentiepositie te versterken.

COI.NLĀ  Andrea Spiegelhoff

Index