Met beter imago vrouwen interesseren voor ICT

08-03-2013

Er zouden meer vrouwen actief moeten zijn in de Europese ict-sector. Uitgerekend 8 maart 2013, op Internationale Vrouwendag, probeert Geke Rosier jonge vrouwen te enthousiasmeren voor een baan in de ict of op het koppelvlak van business en ict. Rosier is bedenker en coauteur van het boek ‘Ronde vormen in IT’. Zij wil, samen met het netwerk ‘Female ambassadors in IT’, een maatschappelijke discussie starten om het imago van ict te verbeteren en zo de keuze voor het werken in ict aantrekkelijk te maken voor jonge vrouwen.

In 2011 heeft eurocommissaris Neelie Kroes in het boek ‘Ronde vormen in IT’ al aangegeven dat de ict goede carrièreperspectieven biedt voor iedereen: man, vrouw, jong of oud. Geke Rosier is oprichter van ForceFive en al tien jaar werkzaam op het gebied van business it-alignment. Haar maatschappelijke doelstelling is om een actieve bijdrage leveren aan de zichtbaarheid van topvrouwen in de ict om zo het imago van ict verbeteren, om de noodzakelijke verandering van meer vrouwen in ict te realiseren.

Female ambassadors in IT

Naast het boek is Rosier nu ook initiatiefnemer van het netwerk ‘Female ambassadors in IT’. Dit initiatief brengt de huidige Nederlandse topvrouwen werkzaam in ict bij elkaar om te netwerken en kennis met elkaar te delen. 45 topvrouwen van ruim dertig organisaties zijn inmiddels betrokken. Volgens Rosier zijn dit de rolmodellen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van het imago van ict. ‘Ik zie enorm veel ervaring, energie en ambitie in deze groep topvrouwen. Ze zijn een kei in hun vak, en dat moeten ze gaan vertellen.’

Volgens Rosier zijn er veel initiatieven vanuit de overheid gestart om meisjes op te leiden in meer technische vakken, maar zoals zij zegt: ‘Vrouwen proberen om te toveren tot technici, is hetzelfde als jongetjes met poppen willen laten spelen.’ Dit biedt volgens haar niet de gewenste oplossing. Voor de ‘moderne’ ict zullen aspecten als transparantie, inlevingsvermogen, samenwerken, communicatie, intuïtief proberen en veranderen steeds belangrijker worden. Nieuwe rollen ontstaan en andere competenties worden gevraagd. Ict is niet louter een ‘harde’ functie meer, maar kent ook ‘zachte’ kanten. Een kans voor vrouwen, volgens Rosier

Impact maken

De internationale vrouwendag op 8 maart 2013 is in haar ogen een mooi moment om alle vrouwen werkzaam in de ict of op het koppelvlak van business en ict, aandacht te geven. Rosier roept op om niet alleen individuele programma’s of onderzoeken door commerciële bedrijven, overheden en universiteiten te doen, maar juist met elkaar samen te werken en de verbinding te zoeken. ‘Dan pas gaan we echt impact maken.’

Computable  Sander Hulsman

Index