Is IT de nieuwe marketingafdeling?

02-05-2014

De positie van IT binnen de organisatie is veranderd van de club die de lichten aan moet houden in een cruciale spil voor het innoverend vermogen van een onderneming. Hoe zien experts deze ontwikkeling?

"IT is afgelopen jaren steeds meer naar de voorgrond getreden", zegt COO Dennis Leerentveld van leverancier Fullfact. "Bestond IT vroeger nog uit rare jongens met obscene schirts, tegenwoordig zijn de spin in het web voor de informatievoorziening binnen de organisatie. IT moet in je businessprocessen zitten, anders bestaat je bedrijf over vijf jaar niet meer."

CEO Philip de Wulf van het Vlaamse Psilogy merkt dat IT veranderd is van een afdeling die zich met macht door kennis hoge marges en hoge lonen verschafte in een discipline waar tegenwoordig iedereen verstand van lijkt te hebben. "ICT lijkt in dat opzicht tegenwoordig veel op de afdelingen marketing en reclame."

De Wulf denkt dat ICT-afdelingen, onder invloed van de trend van de verconsumentering, nog veel belangrijker gaan worden voor eindgebruikers. "Steeds vaker wordt zij geconfronteerd met gebruikers die beter denken te weten wat goed voor hen is dan IT dat denkt."

"Posities en rapportagelijnen gaan nog meer veranderen", verwacht Leerentveld. "Komende vanuit een kostenpositie zal IT steeds vaker onderdeel gaan uitmaken van de business/commerciële processen en doelstellingen, welke niet alleen invloed uitoefenen op marge, maar ook op omzet. IT zal buiten een kostenbesparende functie ook een commerciële doelstelling krijgen."

Skillset en rol IT-management verandert

Onder invloed van trends als big data en de verconsumentering van IT verandert ook de positie van IT-managers en CIO's. "Deze zal opnieuw geëvalueerd moeten worden", zegt Leerentveld. "Gekeken moet worden naar de rol die IT vervuld binnen de organisatie en daarop moeten nieuwe motivatoren worden ingeregeld. Ik vind zelf de component kostenbeheersing hierin vaak te groot."

Volgens De Wulf kan de moderne IT-manager niet zonder natuurlijk leiderschap, charisma en vaardigheden die hem in staat stellen voor business/IT-alignment te zorgen. "Helaas zijn dit niet de leiderschapskwaliteiten die momenteel bij IT'ers veelvuldig voorkomen."

"De reactieve houding van 'u vraagt, wij draaien' is passé", vindt Leerentveld. "De business is niet op de hoogte van de mogelijkheden die informatie kan bieden", zegt hij.

Leerentveld vervolgt: "De moderne CIO is een ondernemer in de breedste zin van het woord. Elk onderdeel van het bedrijf productie, HR, marketing, finance, enzovoorts, heeft een informatieafhankelijkheid die moet worden begrepen door IT."

ComputerWorld  Kristian van Tuil  Google+

Index