Top 10 IT-management trends

26-10-2009

Onderzoeksbureau Gartner zette de tien grootste trends
van de komende vijf jaar op een rij.
Hierin wordt duidelijk dat omgaan met techniek
fundamenteel verandert.

Top 10 IT-management trends

De grootste trends binnen ICT voor de komende vijf jaar kunnen worden samengevat als een strijd tussen ICT en gebruikers over de controle van de technologie. Gebruikers kunnen zich gaan gedragen als vrijbuiters en ICT omzeilen door sociale netwerken te gebruiken, applicaties te ontwikkelen via mashups en zaken te doen via mobiele apparatuur. Volgens onderderzoeksbureau Gartner worden de mogelijkheden hiertoe snel groter. Aan de andere kant zal IT terugslaan door technologieën als client virtualisatie toe te passen.

Trend 1: Virtualisatie

Centraal beheerde gevirtualiseerde cliëntcomputers geven een nieuwe invulling aan het motto “laten we ze geven wat ze nodig hebben, in plaats van wat ze willen,” meent hoofdonderzoeker David Cappuccio van het team Infrastructure van Gartner. “Het is zowel een culturele als technologische verandering,” zegt Ted Meisky, onderdirecteur van een Amerikaans overheidssysteem over de gang naar client virtualisatie.

Meisky en Cappuccio zijn het eens over een van de grootste problemen van virtualisatie, namelijk dat steeds meer servers in datacenters nutteloos raken. Het probleem is dat gevirtualiseerde omgevingen snel kunnen worden gecreëerd, maar dat servers hierin even snel in onbruik kunnen raken. “We hebben niet echt een overzicht van de lifecycle hiervan,” zegt Meisky.

Naast virtualisatie is ook energie een thema in de lijst van Gartner. Gebruikers zijn zich meer bewust van het energie-vraagstuk en stellen ook zelf vragen over energiegebruik.

Trend 2: Ongebreidelde datagroei

De hoeveelheid data van organisaties zal de komende vijf jaar met ongeveer 650 procent toenemen. Het merendeel hiervan is ongestructureerd en is niet opgenomen in een database. Volgens Cappuccio is de groei een bedreiging als er niet snel iets aan gebeurt. De onderzoeker denkt dat de groei gestopt kan worden door methodologiën als data deduplicatie en door het automatisch ‘tieren’ van opslag vaker toe te passen. Daarmee wordt gedoeld op het verplaatsen van weinig gebruikte data naar een goedkoper opslagsysteem, afhankelijk van risico en vraag.

Trend 3: Efficiency en Groene ICT

Groene ICT draait om efficiency. Het vraagt bedrijven na te gaan ‘hoe de winkel gerund wordt en waar het geld naartoe gaat’ wat betreft energie. In de meeste gevallen kunnen IT-managers niet zeggen hoeveel ze kwijt zijn aan energiekosten omdat ze betaald worden uit een apart facilitair budget, zegt Cappuccio.

Trend 4: CRT

Complex resource tracking is een trend die gerelateerd is aan ‘Groene ICT’. Met CRT worden tools aangeboden waarmee niet alleen energieconsumptie wordt gemeten, maar het energieverbruik ook automatisch kan worden afgesteld op optimale waarden. “Laten we naast prestaties ook het verbruik van systemen gaan meten,” vindt Cappuccio.

Trend 5: Sociale netwerken

Bedrijven realiseren zich dat ze het gebruik van Twitter, MSN, Facebook of Hyves niet kunnen beperken op de werkplek. “Mensen gebruiken ze toch, ze vinden wel een manier om de beveiliging te omzeilen,” vertelt Cappuccio. Hij raadt aan regels op te stellen voor het gebruik ervan, dit gebruik te monitoren, zelf deel te nemen en ook een ‘sociale dimensie’ in te stellen op externe websites.

Trend 6: Unified Communications

Bedrijven proberen zoveel mogelijk communicatiestromen te verenigen (zie ook Unified Communications). Hierdoor wordt communicatie gekoppeld ‘zodat we controle hebben over wat gaande is’, zegt Cappuccio.

Trend 7: Mobility

Steeds meer mensen gebruiken applicaties voor mobiele apparaten die gratis of voor een zacht prijsje te verkrijgen zijn. “Omdat mensen steeds meer toestellen krijgen, willen ze die applicaties. Ze willen ze direct,” zegt Cappuccio. Volgens de onderzoeker zitten gebruikers niet te wachten op wat ICT in een x aantal maanden voor hen kan betekenen.

Trend 8: Plug-and-play datacenters

De energiekosten van het ondersteunen van een server overstijgen de kosten van een server in drie jaar tijd. Dit gegeven helpt het ‘build what you need’-aanpak in het datacenter. Een trend is dat servers steeds meer uit componenten gaan bestaan. Plug-en-play hetgeen je nodig hebt, zoals processors, opslag, I/O, etc. Cappuccio: “Denk aan dat concept voor het gehele datacenter.”

Trend 9: Mashups

Mashups, verschillende databronnen en services die door gebruikers zelf in een ‘nieuwe’ toepassing worden gecombineerd, zijn een fenomeen dat door ICT onder controle gekregen moet worden. “Als we niet oppassen, gaan deze zaken een enorme vlucht nemen,” waarschuwt Cappuccio.

Trend 10: Cloud computing

Cloud computing, met name private clouds, scheiden gebruikers van beslissingen over techologie omdat ICT transformeert in een set aan diensten. “Als je dat doet, maak je ICT vrij om te beslissen welke technologie je wanneer koopt”, zegt Cappuccio. De onderzoeker verwacht daarnaast dat de publieke cloud veel langzamer zal groeien dan de private cloud.

Kristian van Tuil  ComputerWorld

Index