HR voelt zich niet gesteund door IT, rem op digitale transitie

17-05-2017

Van de Nederlandse bedrijven blijkt slechts de helft echt een begin te hebben gemaakt met de uitvoering van een digitale strategie. Nederlandse HR-managers geven vaker dan hun Europese collega's aan dat zij zich onvoldoende gesteund voelen door de IT-afdeling. Hierop duidt onderzoek in opdracht van Cornerstone OnDemand, aanbieder van cloud-based learning en HR-software.

HR- en lijnmanagers is gevraagd in hoeverre zij menen dat HR en IT op elkaar zijn afgestemd, met name in hoeverre IT-managers de HR-afdeling ondersteunen met moderne tools voor de werkplek. Van de Nederlandse respondenten voelt de helft zich gesteund door IT en dat is beduidend lager dan in andere Europese landen, zoals Italië met 65%, Spanje met 64% of Frankrijk met 63%.
De verschuiving naar digitale bedrijfsmodellen vereist vaak veranderingen van de kernprocessen, en de grootste hindernis voor deze veranderingen zijn mensen – niet de technologie of financiële beperkingen. Afgezien van verouderde IT-systemen, zijn de medewerkers de grootste hindernis in de digitale transformatie in Nederland.

Gevraagd naar de belangrijkste obstakels op weg naar een digitale transitie geven de Nederlandse respondenten aan dat er een sterke culturele weerstand tegen verandering bestaat (37%), dat verouderde IT-systemen (31%) een rol spelen, dat de organisatie een onvermogen heeft om cruciaal talent te behouden (29%), dat omscholing en talentontwikkeling niet mogelijk zijn (27%), of dat het simpelweg ontbreekt aan financiële middelen (26%).

HR-professionals spelen een belangrijke rol in de uitvoering van digitale transformatiestrategieën. Een grote meerderheid (84%) van de Europese organisaties is al bezig met een digitale transformatie of heeft hier plannen voor. Lijnmanagers begrijpen het belang van de rol van de HR-afdeling in de transformatie; 80% is van mening dat HR belangrijk is voor digitaal succes.
“Elk bedrijf bevindt zich in een ander stadium van digitale transformatie en het is zowel spannend als ontmoedigend tegelijk”, zegt Vincent Belliveau, Executive Vice President en General Manager van Cornerstone OnDemand EMEA.

“HR heeft een fundamentele rol in de digitale transformatie - vooral gezien de talrijke barrières, die grotendeels met de werknemers te maken hebben. De verschuiving van HR naar een strategische rol in het bedrijf betekent dat de werknemers worden ingezet de digitalisering tot een succes te maken - met als resultaat het vertrouwen van bedrijven een boost te geven.”

Over het onderzoek
In opdracht van Cornerstone OnDemand heeft IDC 1.469 HR-professionals en lijnmanagers bij bedrijven met meer dan 500 werknemers in 14 Europese landen geënquêteerd.

ITexecutive  Redactie

Index