3 redenen waarom IT-managers vaker moeten lunchen

28 mei 2014

In de voorbije jaren zijn social, mobile, analytics en cloud (kortweg afgekort tot SMAC) gestegen naar de top van de agenda's van organisaties. IDC noemt de combinatie van deze technologie├źn het 'derde platform' en voorspelt dat SMAC dit jaar al goed is voor 89 procent van alle IT-uitgaven.

Toch garandeert de interesse van de business in deze technologie├źn niet dat IT een voorname rol zal spelen in de strategie├źn die worden bedacht om deze technologie├źn te gebruiken. Andere managers (vaak met een C-titel) vechten samen met de IT-manager en de CIO om een leidende rol in deze strategische technologische iniatieven. Denk daarbij aan chief marketing officers, chief analytics officers, chief data officers, chief digital officers en chief customer officers.

In sommige gevallen gaat het zelfs zo ver dat de CIO niet op de hoogte is van de aanwezigheid van een analyticsgroep binnen het bedrijf of dat de CEO zelfs zo over gaat door iemand anders in te huren om de digitale strategie te ontwikkelen. Weer in andere gevallen zien de CMO, CAO of CDO de IT-afdeling als bottleneck en niet als enabler.

Het is daarom meer dan ooit tevoren nodig voor IT-managers om wat vaker te gaan lunchen en koffie te gaan drinken met andere belangrijke personen binnen de organisatie. Softe skills waren altijd al belangrijk, maar zijn nu voor IT-leiders essentieel geworden.

Dit zijn drie redenen waarom het goed is vaker met anderen af te spreken om zo samen te bepalen wat de koers is voor jouw organisatie op gebied van SMAC en de overkoepelende digitale strategie.

1. IT is minder bezig met analytics dan het denkt

Uit onderzoek van IDC blijkt dat organisaties weten dat big data en analytics vereist zijn om fundamentele veranderingen in hun business door te voeren. Toch heeft meer dan een derde (38 procent) van de organisaties zijn analytics geconcentreerd in een centrale groep buiten IT. Nog eens 21 procent stelt dat de analytics-strategie wordt vastgesteld door een gecentraliseerde groep. Zulke organisaties hebben vaak een chief analytics officer of chief data officer in dienst om leiding te geven aan zulke initiatieven. Respondenten geven aan dat het soms gebeurt dat IT niet op de hoogte is van wat de business met analytics doet.

Big data verandert de natuur van analytics, zo blijkt uit de studie. Het biedt IT kansen om belangrijker te worden bij nieuwe analytics-initatieven. In veel gevallen liggen de vele bronnen die nodig zijn om een volledige weergave van de business te krijgen zowel binnen als buiten de organisatie. IT zit in de perfecte positie om een holistische, organisatiebrede aanpak te ontwikkelen om de data te verzamelen, controleren en integreren.

Daarnaast stellen de respondenten dat de meest effectieve initiatieven op gebied van analytics werken met een organisatiebrede analytics-strategie. CIO's kunnen een belangrijke rol spelen in het aanmoedigen van een holistische aanpak door bijvoorbeeld een commissie in te stellen waarin de activiteiten geco├Ârdineerd worden en best practices gedeeld. Sterker nog, bij de meest effectieve groepen die nu analytics toepassen, zijn het vaak de IT-managers die erin slagen het gebruik van analytics aan te moedigen en te promoten.

Dus ondanks de verschillen van mening tussen IT en de lines-of-business wat betreft analytics, is er duidelijk een rol weggelegd voor IT om de business te helpen meer waarde uit analytics te laten verkrijgen en IT daarin betrokken te laten zijn.

2. Marketingbudgetten worden steeds digitaler

Marketingafdelingen zijn tegenwoordig bezeten van de inzet van technologie om klanten te benaderen, of het nu gaat om sociale netwerken, websites, mobiele devices of andere digitale mechanismen. Uit recent onderzoek van Gartner blijkt dat digitale marketingbudgetten dit jaar met 10 procent zullen toenemen, net als vorig jaar. In totaal wordt meer dan een kwart van het totale budget aan digitale marketing besteed.

Accenture weet waarom: analytics, geïntegreerde marketingplatformen en multikanaals deliverysystemen stellen marketeers in staat om data over klantgedrag te verzamelen en analyseren, zodat deze vertaald kunnen worden in relevante, gepersonaliseerde ervaringen, aanbiedingen en promoties.

Accenture stelt ook dat CMO's en CIO's niet goed samenwerken. Slechts 1 op de 10 bestuurders zegt dat marketing- en IT-verantwoordelijken elkaar goed weten te vinden. Uit onderzoek van het adviesbureau blijkt dat CIO's zich vaker de persoon voelen om de organisatie de digitale toekomst in te leiden dan CMO's. CMO's zeggen op hun beurt dat IT veelal niet weet te voldoen aan de wensen van hun afdeling en dat CIO's hen op hun lazer geven omdat ze technologie gebruiken die niet aan IT-standaarden zou voldoen.

Er zijn gelukkig ook lichtpuntjes: CMO's vinden CIO's na chief sales officers het belangrijkst binnen de C-suite. Ook vinden alle bestuurders dat hun relatie verbetert. Accenture raadt aan te bouwen aan het vertrouwen tussen de CIO en CMO, vooral nu technologie bepalend is geworden voor de klantervaring.

Goede samenwerking begint vaak met een kop koffie. Een CIO stelde onlangs in Forbes over zijn relatie met de CMO: "We lunchen wekelijks samen, drinken vaak een kop koffie. Die gesprekken beginnen vaak over bredere bedrijfsproblemen voordat we inzoomen op tactische issues."

Die CIO zei verder: "We moeten die relatie tussen alle wekelijkse vergaderingen en ondanks een grote fysieke afstand tussen onze afdelingen onderhouden. We hebben het bijvoorbeeld over het ownership op klantdata, wat zakelijke doelstellingen zijn en het belang van processen en risicomanagement versus creativiteit en snel handelen."

3. Bedrijven zijn NU bezig met het plannen van hun digitale toekomst

Bedrijven hebben door dat we van een kenniseconomie naar een digitale economie zijn veranderd. Dat vereist van organisatie een digitale strategie te hebben. Uit onderzoek van Forrester blijkt dat 74 procent alle bedrijven zegt een digitale strategie te hebben, maar dat slechts 15 procent voldoet aan de eisen op gebied van skills en resources om deze ook juist uit te kunnen voeren.

Volgens Forrester gaat zo'n strategie verder dan het uitrollen van een mobiele app of het af en toe uitsturen van een tweet. In plaats daarvan moet je "jouw bedrijf als onderdeel zien van een digitaal ecosysteem waarin digitale resources binnen en buiten het bedrijf moeten worden verbonden om waarde te genereren voor klanten", zegt analist Nigel Fenwick van Forrester.

Er moet volgens Fenwick iemand binnen de C-suite zijn die het digitale DNA in de vezels van de business injecteert en de organisatie helpt om de visie te verwezenlijken. In sommige gevallen is dat de chief digital officer, terwijl ook de CIO daartoe in staat moet zijn. Volgens Gartner neemt slechts 18 procent van de CIO's de rol van digitaal leider op zich, terwijl in veel bedrijven tegenwoordig CIO's en CDO's naast elkaar werken.

CIO's moeten goed in de spiegel kijken en bepalen of zij sterk genoeg zijn om de rol van CDO op zich te nemen, zegt vice-president Mark McDonald van Gartner. EY definieert de volgende eigenschappen van een CIO die leiding kan geven aan de digitale transformatie:

Als jij aan deze eigenschappen voldoet, maak je een goede kans om gezien te worden als de persoon die de digitale transformatie binnen je organisatie kan leiden.

Of het nu gaat om analytics, digitale marketing of digitale strategie; het staat als een paal boven water dat deze zaken niet vanzelf op het bordje van de CIO vallen. Het is tijd om uit je kantoor te komen, met de andere C-level bestuurders te gaan onderhanden en samen te werken op vlakken waar technologie de business kan versterken.

WebWereld   Mary Brandel

Index