Vaardigheden grote minderheid informatiemanagers
niet future proof

03.06.15

Het ontbreekt informatiemanagers aan middelen en vaardigheden om te voldoen aan de veranderende eisen en behoeften van de top van de organisatie. Onderzoek door Iron Mountain duidt hierop.

De informatiemanagement-functie is aan verandering onderhevig. Naast gegevens eist het management vooral analyse, inzicht en vooruitzichten gebaseerd op zakelijke doelen. Maar tegelijkertijd is bij veel organisaties de bedrijfsstrategie op termijn onduidelijk en verandert de vraag snel.

De helft van de ondervraagde informatiemanagers geeft dan ook aan dat zijn rol en verantwoordelijkheden de laatste vijf jaar sterk zijn veranderd. Maar er gaapt een kloof tussen de zakelijke behoeften en de middelen en vaardigheden die nodig zijn.

Respondenten zijn het grotendeels eens
Drie op de tien hogere managers en informatiemanagers vinden dat analyses en inzichten die verder gaan dan de feiten essentieel zijn voor modern informatiemanagement. De groepen verschillen iets als het gaat om het genereren van vooruitzichten gebaseerd op de zakelijke doelstellingen over hun volle breedte. Drie op de tien managers vindt dat dit tot het informatiemanagement van de toekomst behoort, van de informatiemanagers zelf nog geen kwart. Van beide groepen elk vindt overigens een kwart dat er verbeteringen mogelijk zijn als het gaat om het genereren van deze vooruitzichten.

Als het aankomt op het toevoegen van waarde aan informatie door analyse en inzicht, dan lopen de meningen over de huidige competenties uiteen. Van het hoger management heeft 45% zijn twijfels over de vaardigheden van informatiemanagers om waarde te creƫren. Van het informatiemanagement zelf bevestigt 38% die twijfels.

ā€¯Ons onderzoek onthult een zorgwekkende kloof tussen de huidige vaardigheden en de toekomstige behoeftenā€¯, zegt Sue Trombley, kennismanager van Iron Mountain. ā€¯Simpel gezegd: de mensen die de bedrijfsinformatie managen worden te licht bevonden door hun werkgevers.ā€¯

ā€¯Om Ć¼berhaupt aan de eisen van de tijd te kunnen voldoen, moet het informatiemanagement geĆÆntegreerd zijn in alle aspecten en alle afdelingen van de ondernemingā€¯, zegt Trombley. En de informatiemanager moet het in staat stellen zich professioneel te kunnen ontwikkelen. De informatiemanager op zijn beurt, moet de handschoen oppakken om te groeien en te leren navigeren in het veranderende informatielandschap.ā€¯

Over het onderzoek
Het onderzoek is begin dit jaar gehouden onder negenhonderd senior managers en informatiemanagers van middelgrote Europese en Amerikaanse ondernemingen.

ITExecutive Ā Redactie

Index