De onontkoombare IT-paradox

23-05-2012

Er is een paradox aanwezig in de technologie waarmee IT werkt
en die het installeert. Hoe makkelijker technologie te gebruiken
en te beheren valt, hoe complexer het in feite wordt. En er is ook
nog een paradox aanwezig binnen deze paradox als het gaat om
de relatie van IT tot de business. Daarover meer verderop in dit
artikel.

De simpel/complex-paradox is niet nieuw. Denk maar eens aan het
tijdperk van DOS, waarin nog gewerkt werkt met een command-line
interface. Je kon niet overweg met een pc met DOS erop voordat je
de nodige training had gehad. Wat moest je anders met die
flikkerende cursor beginnen? PC’s waren relatief lastig in gebruik,
maar het onderliggende besturingssysteem was betrekkelijk een-
voudig. Toen Apple in de jaren ’80 computers ging verkopen met een
grafische userinterface (GUI), werd een computer ook voor een leek
eenvoudig. Toch was het Mac-besturingssysteem een aantal niveaus
complexer dan DOS.

Uiteindelijk baande DOS de weg naar Windows en begon Microsoft
tegen Apple een race om het meest eenvoudig te gebruiken besturings-
systeem. Maar met iedere verandering die het voor de gebruiker een-
voudiger maakte een pc te gebruiken, werd de achterliggende code
complexer.

Sindsdien is het verschil tussen wat de gebruiker ervaart en wat er
voor nodig is om die ervaring mogelijk te maken steeds groter geworden.
Het manifesteert zich in een aantal baanbrekende veranderingen voor
de industrie, waaronder cloud computing. Voor de gemiddelde gebruiker
zijn cloudgebaseerde diensten als Salesforce.com, Apple’s iCloud en
Google’s Gmail eenvoudig in gebruik, intuïtief, flexibel en kosteneffectief.
Aan de achterkant zijn er een aantal innovaties gedaan en technische
uitbreidingen nodig geweest om de logische multitenancy vereisten
mogelijk te maken die clouddiensten doen verschillen van on-premises
applicaties. Een cloudapplicatie vereist meer complexiteit omdat het
meerdere gebruikers en organisaties moet kunnen bedienen met geper-
sonaliseerde content over een netwerkverbinding terwijl data beschermd
blijft en altijd op de juiste plek terechtkomt.

Wanneer je verder kijkt dan de software, geldt hetzelfde voor de dieper
gelegen lagen cloudinfrastructuur. Waar IT ooit twee opties voor
deployment had – in-house datacenters of IT-outsourcing – zijn er tegen-
woordig vijf verschillende implementatiemodellen: traditioneel on-premise,
publieke cloud, private cloud (intern en hosted) en traditionele IT-
outsourcing. Deze modellen worden beheerd om optimalisatie mogelijk te
maken zoals het bepalen van welke applicatie waar draait gebaseerd op
parameters als betrouwbaarheid, beschikbaarheid, beveiliging alsmede
kosteneffectiviteit en flexibiliteit.

Smartphones en tablets zijn een ander voorbeeld. In termen van gebruiks-
gemak, is de huidige generatie apparaten superieur aan de toestellen van
enkele jaren geleden. Intern zijn de processorkracht en ingebouwde func-
tionaliteit steeds verder toegenomen. Zo bestaat de Apple A5X-processor
die in de derde generatie iPad is terug te vinden uit een energiezuinige
dual-core CPU op 1 GHz en bevindt zich binnen de system-on-a-chip ook
een grafische processor en andere hardware.

Ondertussen verandert de wereld van softwareontwikkeling ook drastisch,
van two-tiered client/server-architecturen naar three-tiered web-
architecturen waarin van applicaties wordt verwacht dat je erbinnen met
andere gebruikers kunt samenwerken (collaboration), de software locatie-
bewust is en dat er ondersteuning is voor sociale, mobiele en cloud-
uitbreidingen.

Wat betekent dit voor de toekomst van zakelijke IT? Een paar gedachten
hierover:

• De consumerisatie van IT wordt nog heftiger. Zodra IT volwassener wordt,
zal het nog meer gemeengoed worden en komen ooit specialistische functies
beschikbaar voor een lage prijs en een groter publiek, waaronder con-
sumenten. Zoals we allemaal weten, nemen de huidige smartphones bedoeld
voor consumenten een belangrijke zakelijke rol in. Ze worden gebruikt binnen
verkoop en logistieke rollen, waarin ze dure, propriëtaire oplossingen vervangen.
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat elk jaar steeds meer zakelijke apparaten
privé-eigendom zijn.

• IT is niet langer de logische intermediair. Doordat krachtige oplossingen
vrijelijk in de consumentenhandel te verkrijgen zijn, kijken bedrijfsbeslissers
verder dan de interne IT-afdeling en schaffen ze op eigen houtje technologie
aan. Dit gaat verder dan de consumerisatie van IT en de resulterende BYOD-
policies en betreft soms hele afdelingen en divisies van bedrijven.

• Complexiteit zorgt ervoor dat IT van rol verandert. IT stelt steeds vaker
beleid op en biedt ondersteuning voor technologie van anderen in plaats van
dat het zelf iets bouwt. IT wordt steeds meer een adviseur voor de business
en biedt governance over extern aangeschafte technologie. Natuurlijk werken
niet alle consumentenproducten perfect in een zakelijke omgeving, dus zal IT
de rol van integrator en beheerder van de technologie op zich blijven nemen.
Sterker nog, zijn rol in beleid en governance zal verder groeien.
De integratierol is daarbij leidend, aangezien consumententechnologie op de
werkplek uitdagingen met zich meebrengt; zo is er bijvoorbeeld sprake van minder leverancierondersteuning, beperkte roadmaps voor producten en een minder
voorspelbare gebruikservaring.

• IT wordt een businessfunctie. Zodra IT meer een onderdeel wordt van een
werkelijk product of dienst geleverd aan klanten, zal IT ook mee gaan veranderen
in een businessfunctie. Dit is de paradox voor IT: Als het wegloopt van techno-
logische assemblage en het zich uitsluitend gaat bezighouden met integratie
en waardevolle functies om de verborgen complexiteit te beheren en overzien,
wordt IT meer een strategisch adviseur van de business. Als een organisatie
huidige baanbrekende trends als cloud computing, social computing, mobility en
big data omarmt, speelt IT een sleutelrol in de integratie van publieke en private
clouds, het toepassen van social computing binnen de organisatie voor kennis-
beheersing en innovatie, helpt het businessprocessen opnieuw in te richten voor
de nieuwe mobiele context en patronen en bedrijfsinzichten ontdekken dankzij
gigantische hoeveelheden realtime data om daarmee strategisch voordeel te
behalen.

Deze nieuwe rol voor IT tekent zich in toenemende mate af, gevoed door de
consumerisatie van IT en eerder genoemde trends. Toch blijft de core-business
van IT het aanleveren van informatietechnologie om de business beter zijn werk
te laten doen. Ondanks de in opkomst zijnde standaardisering en toename van
complexiteit, krijgt IT meer kansen om zijn waarde te bewijzen en de business
door het transformatieproces te leiden.

ComputerWorld  Nicholaa D. Evans

Index