ICT-problemen oplossen door ICT-buddy's

20-04-2012

Nederlandse werknemers verdoen acht procent van hun
werktijd aan slecht functionerende ICT en gebrekkige
digitale vaardigheden. Bij laagopgeleiden ligt dat percentage
op tien procent.
Dit kost het bedrijfsleven jaarlijks negentien miljard euro.
Dat becijferde onderzoeker Alexander van Deursen van de
TU Twente. Volgens hem is er behoefte aan meer
gestructureetde ICT-trainingen, het verbreden van de rol
van helpdesks en het formeler maken van spontame hulp
van collega's.
Een mogelijke oplossing is het aanwijzen van ICT-buddy's
op afdelingen.

www.digivaardigdigibewust.nl

Management Scope  Rob Hartgers

Index