Vrouw kiest bewust voor ICT-werkveld

18-06-2013

46 procent van de vrouwen die werken in de Nederlandse ict-markt heeft bewust voor deze baan gekozen. 43 procent heeft deze keuze niet bewust gemaakt. 36 procent rolde per toeval de ict in en 7 procent kwam in dit vakgebied door interne doorgroeimogelijkheden. Dit staat in het onderzoeksrapport ‘Vrouwen en ict: kansen voor organisaties?’. Dit onderzoek is uitgevoerd door ForceFive en is mede mogelijk gemaakt door Jenrick.

ForceFive wilde erachter komen hoe de vrouwelijke ict’ers in dit vak terecht zijn gekomen, in welke rol zij werken, hoe zij denken over (vrouwelijk) leiderschap binnen ict en welke invloed ict heeft en kan hebben op de reputatie van bedrijven. Aan het onderzoek hebben zo’n 150 respondenten meegedaan.

Informatiemanager of functioneel beheerder

Van de vrouwen met een managementrol werkt bijna de helft als project- of programmamanager. Daarnaast werken er veel op het snijvlak van ict en commercie, communicatie en/of sales. Overigens zijn er in het onderzoek weinig vrouwen die als informatiemanager of functioneel beheerder werken, wat over het algemeen de ‘brugfuncties’ zijn tussen ict- en businessafdelingen.

Van de respondenten in het onderzoek die bewust hebben gekozen voor de ict én hebben aangegeven welke studie zij hebben genoten, is bijna de helft afgestudeerd in een technische studie. 30 procent heeft een bedrijfskundige studie genoten en 13 procent een maatschappelijk of sociale studie.

Technische opleiding

Een groot deel van de respondenten is van mening dat het niet strikt noodzakelijk is dat je voor het werken in de ict een technische opleiding nodig hebt. 28 procent van de respondenten vindt een technische opleiding niet erg van belang en 35 procent acht het zelfs onnodig dat iemand werkzaam in de ict een technische achtergrond heeft. Van de vrouwen in managementfuncties vindt zelfs 80 procent de vooropleiding irrelevant.

Hoewel volgens een groot deel van de respondenten een technische vooropleiding dus niet altijd noodzakelijk is om in de ict te werken, wil dit niet zeggen dat technische kennis geen toegevoegde waarde heeft. 70 procent van de respondenten vindt dat technische kennis van waarde is voor haar functie.

Reputatie en imago

Aangezien reputatie en imago belangrijke factoren zijn voor het succes van bedrijven, zijn ook deze factoren in het onderzoek meegenomen. De respondenten werd gevraagd of de ict-organisatie een belangrijke, invloedrijke rol speelt bij de reputatie van het gehele bedrijf. Maar liefst 81 procent van de vrouwen is het hier mee eens, en hiervan is zelfs 21 procent het zeer mee eens. Slechts 8 procent vind dat de ict hier geen invloed op heeft.

De meeste respondenten (79 procent) zijn van mening dat de inzet van haar leiderschapskwaliteiten zorgen voor een betere reputatie van de organisatie waarin zij werkt. Van de respondenten die vinden dat ict een belangrijke rol speelt met betrekking tot de reputatie van het bedrijf, vond slechts 2 procent dat haar eigen leiderschapskwaliteiten hier geen invloed op hebben.

Aantrekken van talent

Kan een betere reputatie van ict ook bepalend zijn voor het aantrekken van talent met verschillende achtergronden, waaronder dus ook vrouwen? Onder de respondenten vindt 74 procent dat dit in meer of minder mate daadwerkelijk zo is, waarvan 25 procent het hier zeer stellig mee eens is. Overigens speelt het imago van een ict-organisatie een redelijke rol bij de respondenten om te beslissen om wel of niet een nieuwe baan of opdracht te accepteren. 25 procent van de respondenten ziet dit als het belangrijkste argument, dat hoog is in vergelijking met bijvoorbeeld financiële motieven (slechts 12 procent). Niet verrassend spelen carrièremogelijkheden de grootste rol (37 procent).

Door talent met uiteenlopende achtergronden aan te trekken, komen er meer verschillende competenties en leiderschapsstijlen in ict-organisaties. ForceFive heeft daarom de leiderschapsstijlen van McKinsey getoetst. Volgens de respondenten zorgen leiderschapsstijlen die vaker door vrouwen worden toegepast, zoals ‘Participatieve Besluitvorming’, ‘Inspireren’ en ‘Ontwikkelen van mensen’ ervoor dat teams beter functioneren, er beter wordt samengewerkt met de ‘business’ (klant) en de reputatie en het imago van ict verbetert.

Computable  Sander Hulsman

Index