CIO wordt steeds vaker afgerekend op omzet

17.06.16

CIO’s van grote bedrijven worden in toenemende mate medeverantwoordelijk gehouden voor de bedrijfsresultaten en rapporteren dan ook vaak direct aan de CEO. Bovendien verschuift het aandachtsgebied van de CIO aanzienlijk Hij of zij wordt in toenemende mate geconfronteerd met uitdagingen die nauwelijks raakvlakken hebben met traditionele IT. Daarop duidt een internationale enquête van KPMG en Harvey Nash.

Die veranderende rol betekent bijvoorbeeld dat een CIO niet alleen maar de verantwoordelijkheid heeft voor zaken als het bestrijden van de groeiende risico's op het vlak van cybercriminaliteit of het in de lucht houden van allerlei systemen. Van de CIO wordt steeds vaker verwacht dat hij of zij samen met de raad van bestuur de strategie op het gebied van innovatie en digitale transformatie vormgeeft.

Kostenbesparing op de achtergrond
Moderne CIO’s moeten over aanpassingsvermogen, overredingskracht en stressbestendigheid beschikken. Eén op de drie CIO’s rapporteert op dit moment rechtstreeks aan de CEO: een belangrijke stijging ten opzichte van vorig jaar, toen dit nog iets meer dan 20% was. Bijna twee derde van de ondervraagden geeft bovendien aan dat zij zich nu vooral richten op IT-projecten die geld opleveren in plaats van projecten die kosten besparen. Dat betekent dat de aandacht voor operational efficiency en een stabiele IT-prestatie, van oudsher belangrijke prioriteiten voor de CIO, naar de achtergrond verdwijnt.

“De CIO breidt zijn invloed dus duidelijk uit”, zegt Jan-Leen ’t Jong, algemeen directeur van Harvey Nash. “Hij wordt binnen de organisatie echter wel geconfronteerd met het grootste tekort aan IT-kennis en –vaardigheden sinds de grote recessie, nu bijna tien jaar geleden. Iets minder dan 70% van de onderzochte CIO’s vindt dat een gebrek aan talent een belangrijk obstakel vormt om het tempo waarin de wereld verandert te kunnen volgen.

Vooral op het gebied van data analytics schiet de kennis van de organisatie tekort. En ook voor wat betreft de ontwikkelingen in het digitale domein en beveiliging vindt de CIO dat de organisatie kennis en kunde ontbeert. De afgelopen jaren hebben de ontwikkelingen in het digitale domein een grote invloed gehad op de rol van de informatietechnologie in nagenoeg ieder type organisatie.

Nieuwe bedrijven zijn erin geslaagd complete sectoren overhoop te gooien. We zien nu echter dat steeds meer bedrijven op zoek gaan naar mogelijkheden om zich hier beter tegen te wapenen. Ruim 30% van de CIO’s geeft aan dat zij inmiddels beschikken over een bedrijfsbrede visie en strategie voor het digitale domein. Iets meer dan 10% zegt nog niet over een dergelijke strategie te beschikken.”

Boardroom
Bijna vier op op de tien organisaties heeft de verantwoordelijkheid voor de digitale strategie inmiddels neergelegd bestuursniveau. “Steeds meer bedrijven gaan ertoe over om naast de CIO een CDO te benoemen die die digitale strategie van de onderneming voor zijn rekening neemt”, zegt William Koot, partner bij KPMG Management Consulting.

“Inmiddels kent een op de vijf bedrijven een dergelijke functie. De aanwezigheid hangt vooral af van de omvang van de organisatie. Bedrijven met IT-budgetten van meer dan 100 miljoen euro blijken vaker te beschikken over een CDO dan ondernemingen die het met minder geld moeten doen.

Overigens is bij zo’n 16% van de onderzochte bedrijven de digitale strategie nog altijd het exclusieve domein van de IT-afdeling. Bijna 10% heeft de verantwoordelijkheid voor deze strategie bij de marketingafdeling belegd.”

Over het onderzoek
Voor de enquête hebben KPMG en Harvey Nash ruim drieduizend CIO’s wereldwijd ondervraagd.

IT executive

Index