2013 wordt het jaar van de betere verhalen

16-10-2012

IT heeft te lijden gehad onder grote hoeveelheden nonsens. Het komende jaar zal IT aangrijpen om eindelijk weer een goed punt te maken.

Mijn belangrijkste voorspelling voor 2013: we gaan betere verhalen vertellen. In het nieuwe jaar gaat het mes vallen voor die mensen in de IT die niet weten hoe ze een verhaal moeten brengen. De technologiebranche in zijn algemeenheid en de leiders van de IT in het bijzonder hebben dringend behoefte aan begrijpelijke, aansprekende en praktisch uitvoerbare toekomstverhalen. Anders gezegd: we moeten betere voorspellingen gaan doen. 2013 wordt het jaar waarin techneuten het belang van een goed verhaal gaan herontdekken. De persoon die het meest aansprekende beeld van de toekomst weet te schetsen is de winnaar.

We gaan scenario’s schrijven voor een betere toekomst. We gaan weer dromen, om werelden te creëren waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de technologische wonderen die ons ter beschikking staan. En om te voorkomen dat we worden weggezet als lotus-etende, chips-aanbiddende utopisten, gaan we ook de zaken in woord en beeld brengen die we niet willen zien gebeuren (zoals datalekken en systeemuitval). Daarbij geven we precies aan welke kosten en preventieve maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat die te vermijden scenario’s ook inderdaad vermeden worden.

Een gerespecteerde professor aan de Harvard Business School zei onlangs tegen een groep vernieuwers uit de gezondheidszorg: “Het enige wat ik weet als iemand me een business plan laat zien, is dat het niet klopt.” Die uitspraak is symptomatisch voor een branchebreed misverstand rond het hele proces van voorspellingen en de rol van de mensen die die voorspellingen doen. Een voorspelling en zijn voorspeller horen niet slechts op accuratesse te worden afgerekend; ook gedragsveranderingen moeten worden meegenomen. Accurate voorspellingen die niets waardevols in gang zetten of een einde maken aan iets waardeloos, zijn niets meer dan een hoop herrie.

Er is wel beweerd dat als Cicero sprak, zijn publiek in tranen uitbarstte. Maar als Caesar sprak, kwam het publiek in beweging. 2013 wordt het jaar van de voorspellingen die IT in beweging brengen.

Mijn tweede voorspelling voor 2013 is dat IT gaat ondernemen. Anders gezegd: IT gaat technologie gebruiken om waarde te creëren. De verhalen die CEOs en bestuursraden willen horen, gaan over hoe IT het bedrijfsresultaat verbeterde (of, in de non-profit-sector, hoe IT de missie heeft volbracht of uitgebreid). IT-managers zullen steeds vaker worden beoordeeld op de omzet die ze genereren en de nieuwe business die ze weten aan te boren.

In 2013 gaat het bestuur bekijken of de eigen IT-afdeling in staat is met technologie iets te doen dat onderscheidend is en waarde creëert.

Mijn derde voorspelling voor 2013 is dat leveranciers met de billen bloot gaan. De kracht van verhalen vertellen komt ook van pas aan de leverancierskant van dit avontuur. Beslissingsbevoegde IT-ers aan de inkoopkant gaan de verhalen van hun strategische partners kritischer beoordelen. Hoeveel CIO’s zijn al niet gefrustreerd en verward achtergebleven na een “technology road map briefing” van hun leveranciers? Aan de gebakken lucht die tegenwoordig in vergaderzalen wordt rondgeslingerd is vaak nauwelijks nog een touw vast te knopen. Traditioneel bleef de onvrede met die belazerde leveranciersverhalen binnenshuis, maar in 2013 gaat dat veranderen.

Mijn vierde voorspelling voor 2013 is dat IT-managers gaan roddelen. Dit is een nieuwtje voor de leveranciers van deze wereld: CIO’s praten met elkaar. Ze praten zelfs veel en met steeds meer mensen over hun toekomstige investeringen in IT. De best presterende CIO’s schakelen academici, deskundigen en andere mensen met een relevante visie in om de pitches van de partners op waarde te schatten. Het is nog niet eerder zo eenvoudig geweest, of zo belangrijk geweest, om een second opinion te vragen in de aanloop naar grote investeringen in technologie en samenwerkingsverbanden.

In de IT heeft het lange tijd ontbroken aan woorden die ons voorstellingsvermogen weten te prikkelen. Laten we hopen dat daar in 2013 verandering in komt.

ComputerWorld  Thornton A. May

Index