CIO krijgt andere rol door komst van cloud

23-01-2013

De rol van de chief information officer (cio) verandert fundamenteel in de komende jaren. Uit onderzoek van Vanson Bourne in opdracht van Brocade onder honderd cio’s in de EMEA-regio blijkt dat de rol van de cio veel meer in de richting van adviseur en mediator gaat door de opkomst van de cloud en door minder controle van de it-afdeling als gevolg van een democratisering van de it.

Daarentegen hebben cio’s alleen met een juiste infrastructuur de vrijheid om meer strategische verantwoordelijkheden op zich te nemen en zo een operationele positie in te nemen en hun plek voor de lange termijn veilig te stellen. Bijna de helft van de ondervraagde cio’s verwacht dat de toename van cloudgebruik en het feit dat bedrijfsonderdelen steeds vaker hun eigen it-inkoopprocessen beheren, zorgen voor minder kopzorgen over technisch onderhoud van de infrastructuur.

Datavolume en bandbreedte

Toch is driekwart van de cio’s bang dat de sla’s niet aan de minimumeisen voldoen. Meer dan de helft maakt zich zorgen dat men niet in staat is het datavolume en de vereiste bandbreedte te voorspellen en zodoende het netwerk niet effectief kan beheren. Beide issues kunnen leiden tot flinke downtime en langzame applicaties. Dit beïnvloedt de productiviteit, kan ervoor zorgen dat bedrijven niet compliant zijn en er klanten door verliezen. Ondertussen stijgen de it-kosten.

Slechts 20 procent van de geïnterviewden ziet de rol van de cio zoals die nu is, uiteindelijk overbodig worden. Dat zal niet de komende tien jaar gebeuren. De respondenten geloven eerder dat hun rol evolueert naar een bredere functie en een derde ziet voor zichzelf een weg richting meer strategische discussies. Volgens cio’s leiden de zorgen rond de operationele impact van het outsourcen van it-diensten tot een samensmelting van de rollen van de cio en de coo, nu het netwerk steeds bedrijfskritischer van aard wordt.

Niet voldoen aan standaardeisen

Meer dan een derde van de respondenten beaamt dat clouddiensten in onderdelen van hun organisaties worden ingezet zonder dat de it-afdeling hierbij betrokken wordt. Twee derde voorziet dat steeds meer bedrijfsonderdelen zelf clouddiensten gaan aanschaffen in de periode richting 2020. Terwijl de cloud vooral gebruikt wordt door de it-afdeling en niet door de verschillende andere afdelingen, vindt toch de helft van de ondervraagde cio’s het lastig om het bedrijfsnetwerk efficiënt te beheren vanwege een gebrek aan inzicht in datavolume en vereiste bandbreedte. Dit zien ze als belangrijkste zorg als het gaat om cloudgebruik zonder tussenkomst van de it-afdeling. Daarbij haalt twee derde ook nog aan dat sla’s, kijkend naar het gebruik van clouddiensten, wellicht niet voldoen aan de standaardeisen.

Het resultaat is, dat de rol van cio evolueert en dat het opleggen van regels, het verbreiden van de technologische boodschap en het overleg tussen bedrijfsonderdelen en hun leveranciers tegen 2020 de belangrijkste verantwoordelijkheden voor de cio worden, aldus de respondenten. Twee derde ziet door deze veranderende it-levering eerder hun rol worden samengevoegd met die van de coo dan dat ze worden vervangen door de chief financial officer (cfo), doordat ze zien dat technologie steeds essentiëler wordt voor het functioneren van een organisatie.

Hot-desking en campusnetwerken

Het ontwikkelen van regels en het opleggen ervan worden steeds belangrijker onderdelen van het risicomanagement, alsook beveiliging en beheer van apparaten nu bring your own device (byod) en mobiliteit van werknemers in razend tempo door bedrijven geadopteerd worden. Maar weinig cio’s zien in deze trends kantoren verdwijnen, maar denken wel dat het leidt tot meer hot-desking en de behoefte aan investeren in campusnetwerken, zodat iedereen toegang heeft tot belangrijke diensten; zowel eigen diensten als die van derden.

Tegelijkertijd groeit de behoefte aan advies over het extraheren van informatie uit verschillende gefragmenteerde databronnen. Meer dan de helft van de cio’s geeft toe dat het verkrijgen van strategische data al een uitdaging werd toen de bedrijven virtueler werden.

Computable  Sander Hulsman

Index