Helft managers vindt eigen ICT-afdeling innovatief

06-11-2012

Meer dan de helft (52 procent) van de Nederlanse ict-verantwoordelijken vindt de eigen ict-organisatie innovatief. Dit blijkt uit onderzoek van Motivaction onder 67 Nederlandse hoofden ict en cio’s in opdracht van hosting-leverancier ASP4all. Van deze ict-verantwoordelijken zegt 82 procent dat zij hun ketenpartner ook innovatief vinden.

65 procent van alle respondenten vindt innovativiteit bij ketenpartners heel belangrijk. Zij menen dat een ketenpartner bijdraagt aan het innovatieve vermogen van de ict-organisatie. Bijna de helft van alle respondenten heeft zijn of haar werkplekbeheer, applicatiebeheer en/of technische infrastructuur uitbesteed aan een outsourcingpartner. Innovatie wordt in het onderzoek gezien als de transformatie van it, die waarde creëert om de organisatie optimaal te faciliteren bij het behalen van haar doelstellingen.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat het bereiken van meer betrouwbaarheid de belangrijkste reden is voor innovatieve ict-afdelingen om te innoveren. Kosten reduceren komt op de vierde plaats. Voor niet-innovatieve ict-afdelingen is kostenreductie van even groot belang als betrouwbaarheid.

Byod en hnw

71 procent van de ict-organisaties die zichzelf bestempelt als innovatief, ziet zichzelf in staat om wensen op het gebied van de informatievoorziening adequaat te vertalen naar oplossingen. Van de niet-innovatieve organisaties acht iets meer dan de helft (53 procent) zich daartoe in staat. Door de komst van bring your own device (byod) en het nieuwe werken (hnw) zijn ict-organisaties steeds minder in staat om over alle apparaten en applicaties de nodige kennis in huis te hebben.

Innovatieve ict-organisaties hebben vaker SMART-doelen geformuleerd in vergelijking met niet-innovatieve ict-organisaties. De percentages komen uit op 51 procent tegen slechts 9 procent die SMART-doelen hebben geformuleerd. Innovatieve ict-afdelingen werken ook aanzienlijk vaker met kpi’s dan minder innovatieve organisaties (63 procent tegen 25 procent). Slechts één op de tien ict-afdelingen met een outsourcingpartner heeft afspraken over innovatie in een apart contract opgenomen. 62 procent geeft aan dat er met hun ketenpartner geen formele afspraken zijn over innovatie.

Innovatief vermogen

'Tegen de achtergrond van huidige ontwikkelingen als byod, big data, cloud en mobility is innovatief vermogen voor elke organisatie van belang', zegt Jeroen van der Meer, manager technology & business development bij ASP4all. 'Maar innovatie komt niet vanzelf. Het is iets dat je moet organiseren. Wij adviseren klanten dan ook om regelmatig te overleggen over innovatie en acties vast te leggen en op te volgen. Verder is het verstandig om hiervoor een medewerker verantwoordelijk te maken, zodat het onderwerp op de agenda blijft. Ook is het raadzaam om afspraken te maken met de outsourcingpartners. Innovatieve ict stimuleert innovatieve productontwikkeling en bedrijfsprocessen, en biedt organisaties zo meer voordeel.'

Computable  Sander Hulsman

Index