Nederland ICT:Nederland Digital Delta van Europa!

01.10.14

Door gerichte actie waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap samenwerken zou Nederland de eerste echt digitale economie van Europa kunnen worden: proeftuin en testmarkt voor nieuwe ICT-producten, diensten en toepassingen, waar start-ups en innovatieve bedrijven zich vestigen.

Dit was de boodschap van Bart Hogendoorn, voorzitter van Nederland ICT, tijdens de Avond van de Digitale Economie die gisteren plaatsvond in Den Haag. Nederland heeft volgens hem een uitstekende uitgangspositie, onder meer dankzij de uitstekende digitale infrastructuur. De voorzitter van Nederland ICT deed een omroep aan gemeenten en regio's om elkaar niet te beconcurreren, maar samen te werken en zodoende Nederland als geheel concurrerender te maken.

Nederland ICT zal de komende periode in gesprek gaan met alle betrokken partijen om te komen tot een concrete gezamenlijke ambitie en afstemming van de actieagenda.

De ambitie van Nederland ICT kreeg steun van Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW. De Boer beklemtoonde nogmaals dat een flexibele arbeidsmarkt noodzakelijk is om concurrerender te worden. Bas Eenhoorn, Nationaal Commissaris Digitale Overheid, beloofde dat over twee jaar de digitale infrastructuur van de overheid op orde is.

René Penning de Vries, zojuist benoemd door het kabinet als ICT Boegbeeld, presenteerde de contouren van het actieplan van zijn ICT Team. Tineke Netelenbos, voorzitter van ECP en tevens Digital Champion, waarschuwde dat Nederland op het gebied van ICT en onderwijs internationaal achterop dreigt te raken. In andere EU-landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, is ICT al ingebed in onderwijsprogramma's.

De Avond van de Digitale Economie is een nieuw initiatief van Nederland ICT en ECP, platform voor de informatiesamenleving, waar kansen voor de digitale economie worden besproken, inspirerende voorbeelden worden gepresenteerd en bijzondere initiatieven in de schijnwerpers worden gezet. Jurriaan van Rijswijk werd uitgeroepen tot de ICT Personality van het jaar 2014. Brains Unlimited werd uitgekozen als de winnaar van de ICT Impact Award, CGI en Alliander kregen de ICT Milieu Award. Ruim 300 vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, overheid en wetenschap waren aanwezig.

Nederland ICT: Op www.thedigitaldelta.nl is de visie van Nederland ICT te lezen en kunnen geĂŻnteresseerden hun reactie achterlaten.

Index