IT-manager kiest eigen versterking

27-06-2012

Hoewel vaak anders wordt gezegd, blijkt dat het niet de
hr-manager is die beslist wie het it-team komt versterken,
maar de it-manager zelf. Dit blijkt uit onderzoek van deta-
cheerder Neomax onder 197 it-managers in Nederland.
In 90 procent van de gevallen beslist de it-manager welke
kandidaat wordt aangenomen.

Opvallend is dat ondanks de groeiende behoefte aan business
it-alignment er slechts in 13 procent van de gevallen advies
wordt gevraagd aan het businessmanagement bij de selectie
van een kandidaat. Hr wordt door 29 procent van de it-
managers geraadpleegd.

Preferred suppliers

Interessant is ook dat it-managers positief zijn over de kennis
en kunde van hr als het aankomt op de it-afdeling.
Op de vraag of de hr-afdeling begrijpt welke eisen de it-afdeling
stelt, antwoordt 24 procent met 'ja' en nog eens 33 procent
met 'meestal wel'. 14 procent van de it-managers vindt dat de
hr-afdeling het niet begrijpt en 19 procent vindt dat ze het
'meestal niet' begrijpen. Ook het maken van afspraken met
preferred suppliers is in handen van it. In 47 procent van de
gevallen ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij het it-mana-
gement.

'Deze resultaten schijnen een positief licht op de verhouding
tussen hr en it', zegt Stephan Bosman, directeur van Neomax.
'Nog vaak wordt de discussie gevoerd of hr wel in staat is om
voor de it-afdeling de juiste mensen te selecteren, maar uit ons
onderzoek blijkt dat de it-manager vooral zelf de beslissingen
neemt. Daarnaast zijn de it-managers ook heel positief over de
kennis en kunde van hr en wordt er wel overlegd. Het feit dat
de business nog weinig betrokken wordt bij het wervingstraject
laat zien dat hier voor huidige en toekomstige it-managers nog
altijd een belangrijke taak ligt: communicatie.'

Sander Huisman

Index