CIO twijfelt aan betrouwbaarheid netwerk

25-05-2012

Ict-managers maken zich het meest zorgen over de beschik-
baarheid en de snelheid van hun netwerk. Van 250 cio’s en
netwerkbeheerders gaf 24 procent aan zich zorgen te maken
over de beschikbaarheid, 21 procent vreest dat de snelheid
van het netwerk onvoldoende is voor de behoeften van de
onderneming. Dit blijkt uit recent onderzoek door netwerk-
toeleverancier Avaya.

Bijna driekwart van de managers geeft aan dat het netwerk in
hun organisatie nog geen drie jaar geleden werd vernieuwd.
Van hen maakt 26 procent zich bovendien zorgen over de
kostenbesparingen die zij krijgen opgelegd. De ondervraagde
managers werken bij organisaties in Europa, het Midden-
Oosten en Afrika.

Als belangrijkste aanleidingen voor het vernieuwen van de net-
werken zien de managers virtualisatie (25 procent) en de trend
om eigen apparatuur mee te nemen naar het werk (bring your
own device, 21 procent). Ruim een kwart van de managers is
van plan binnen anderhalf jaar te investeren in 10 Gig Ethernet.
Ruim een vijfde geeft aan te willen investeren in network access
control.

Avaya constateert dat bij de meeste organisaties netwerkbe-
heerders goed zijn voorbereid op calamiteiten. Van de onder-
vraagden zegt 88 procent te beschikken over een continuĂŻteits-
plan bij netwerkstoringen. Maar de netwerken zijn weinig flexibel.
Van de organisaties heeft 41 procent een maand of langer nodig
aanpassingen door te voeren. Slechts 22 procent zegt binnen
een dag het netwerk te kunnen aanpassen.

Cloud computing

Over cloud computing is een meerderheid van de ondervraagde
managers positief. Iets minder dan de helft ziet in een mix van
een private en publieke cloud de beste oplossing voor hun organi-
satie. Iets meer dan een op de tien ziet helemaal geen rol voor
cloud computing binnen hun organisatie.

Computable  Johannes van Bentum

Index