Top 10 IT-trends de komende tien jaar

08-10-2013

Gartner zet de 10 trends op een rij die het komende decennium voor grote veranderingen in de markt zullen zorgen.

Gartner heeft goed nieuws: IT-uitgaven zullen komend jaar met 3,6 procent stijgen. Maar met deze groei gaat een paar wijzigingen in de markt gepaard. Het analistenbureau kijkt op zijn conferentie ITxpo vooruit naar de belangrijkste, zoals de impact van 3D-printers, verdere automatiseringen en uitdagingen op het gebied van beveiliging.

‘Distruptive’ technologieën, tech dat voor grotere veranderingen zorgen in de markt, zijn de afgelopen 20 jaar vaker de kopt op gestoken en naar verwachting gaan we meer van zulke ontwrichtingen meemaken. We moeten deze chaos het hoofd bieden door te bouwen op eerdere ervaringen, zegt Gartner’s technisch directeur Daryl Plummer. Hij legt de vinger op 10 IT-ontwikkelingen die van strategisch belang zijn voor bedrijven:

1. Het 3D-printen van weefsel en organen (door Gartner ‘bioprinten’ genoemd) zorgt omstreeks 2016 voor een debat over het reguleren van deze technologie en het verbieden ervan voor menselijk gebruik.

Volgens Gartner zullen bedrijven geconfronteerd worden met de vraag wat acceptabel gebruik is van bioprinten en moeten daarvoor beleid ontwikkelen. Ook moet er onderzoek worden verricht naar de juridische aspecten en het beschermen van intellectueel eigendom dat bij bioprinten komt kijken.

2. 3D-printen zorgt in 2018 wereldwijd voor een jaarlijks verlies van 100 miljard dollar per jaar door gestolen intellectueel eigendom.

Het is onvermijdelijk dat de opkomst van de 3D-printer zorgt voor namaakspullen. Vooral de automotive-industrie wordt hierdoor geraakt, waarbij gekopieerde CAD-modellen zullen zorgen voor 3D-diefstal. Deze sector krijgt alleen al 15 miljard dollar schade per jaar voor de kiezen. IT moet met een methode komen om producten te kunnen valideren op hun echtheid.

3. In 2017 zal 75 procent van de innovatie en R&D-mogelijkheden bij fabrikanten van consumentengoederen afkomstig zijn van gecrowdsourcete oplossingen.

CIO’s moeten de juiste bedrijfscultuur opbouwen om de ‘bottom-up-bijdrage’, zoals Gartner dat noemt, te ondersteunen. Zonder de ideeën van werknemers te stimuleren zullen crowdsource-initatieven mislukken. Dit betekent dat bedrijven beter in contact moeten staan met klanten en crowdsourcende technologieën.

4. In 2017 zal 80 procent van de consumenten persoonlijke gegevens uitwisselen in ruil voor kortingen, gemak of het personaliseren van producten of diensten.

Marketingspecialisten moeten gedragsmodellen voorspellen en omschrijven die kijken naar verzamelen van data op de lange termijn en de beloningsstrategieën die daar bijpassen.

5. Bedrijven en overheden kunnen in 2020 zo’n driekwart van alle gevoelige data niet meer beveiligen en bieden er brede publieke toegang toe.

Overheden en bedrijven moeten volgens Gartner accepteren dat op het eerste gezicht gevoelige data niet gevaarlijk is en ook niet winstgevend. Daar liggen een hoop factoren aan ten grondslag, maar interessant is dat Gartner erop wijst dat de groei van data groter zal zijn dan onze manieren om deze gegevens te beschermen.

6. Het verlies van arbeid als gevolg van digitalisering zorgt tegen 2020 voor sociale ontrust en een zoektocht naar nieuwe economische modellen.

CEO’s en andere bestuursleden moeten afstappen van oude economische modellen in het digitale tijdperk om te voorkomen dat digitalisering het baanaanbod vermindert.

7. Tenminste tien procent van de activiteiten die verwondingen kunnen opleveren zullen in 2024 verplicht een niet uit te schakelen smart-systeem moeten gebruiken.

Machines nemen nu al beslissingen over onze veiligheid. CIO’s en IT-leidinggevenden moeten kijken naar waar en hoe het gebruik van automatische systemen productveiligheid kan verbeteren en/of de concurrentiepositie kan vergroten.

8. In 2020 hebben slimme machines de carrièrepaden van kenniswerkers op zowel positieve als negatieve manieren beïnvloed.

Geautomatiseerde superdenkers als IBM’s Watson bieden grote concurrentievoordelen en zwengelen zelfs hele nieuwe bedrijfssectoren aan. Gartner denkt dat dit soort computers binnenkort bepalend is van hoe bepaalde banen zich ontwikkelen. Er is nu al een markt voor geautomatiseerde adviseurs en Google en Apple ontwikkelen hun eigen persoonlijke assistenten.

9. Tien procent van de computers zullen in 2020 leren in plaats van verwerken.

Gartner haalt aan dat neurale netwerken zich steeds verder ontwikkelen en dat IBM een bibliotheek heeft van 150 macro’s voor neuromorphic computing. De analisten van het bureau verwachten dat het aantal spraakherkenningsapps volgend jaar zal verdubbelen en dat het aantal ontwikkelaars dat IBM’s macro’s gebruikt in 2015 verviervoudigd zal zijn. Bedrijven moeten er rekening mee houden dat deze trend een heel nieuwe programmeermethode met zich meebrengt en daarom nieuwe scholing en nieuwe computers.

10. Vijf procent van de verkoop van grote bedrijven uit Fortune’s lijst Global 1000 wordt aangedreven door verzamelde data van wearable devices.

Ontwerp wearables, zoals slimme horloges en jassen met een netwerkverbinding, om aan een nieuwe gebruikersvraag te voldoen, zegt Gartner, en niet als vervanging voor bestaande technologieën.

ComputerWorld  Michael Cooney

Index