Directies ontberen digitaal inzicht en diversiteit

16-07-2015

Als directies hun organisaties succesvol door de digitalisering van de samenleving willen loodsen, doen ze er goed aan hun samenstelling te verbeteren. Als zij daarin slagen, liggen er aanzienlijke kansen voor verhoogde prestaties en groei. Onderzoek van accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton duidt hierop.

Directies die zich niet aanpassen, zullen over onvoldoende diversiteit in kennis en kunde beschikken zodat ze hun managementteams niet effectief kunnen aansturen. 86% van de ondervraagde directieleden vindt dat zij met nieuwe ideeën moeten komen waarmee ze het management uitdagen. Maar het onderzoek vindt wel een gebrek aan ervaring met technologie bij directies.

Directie-upgrade
“Directies hebben de taak om van bovenaf de toon te bepalen, maar ook om managementteams te adviseren en aan te sturen”, zegt Marcel Welsink, lid van de raad van bestuur van Grant Thornton Nederland. “Een gebrek aan digitale kennis vormt voor het bestuur een groot probleem. De digitale wereld heeft markten en de manier waarop we zakendoen verstoord, maar heeft de directies nog niet veranderd.

De digitale sector is bovendien een van de meest ondernemende en genereert ideeën en innovatie. Voor bedrijven die belang hebben bij technologie om te groeien, is het essentieel dat dit een vaste plaats krijgt op strategisch besluitvormingsniveau. Ervaring en kennis van directies over hoe een bedrijf te leiden blijft evenwel onverminderd belangrijk. Maar directies hebben wel een 21e-eeuwse upgrade nodig.”

Directies zouden hun oor dus vaker te luisteren moeten leggen bij hun ICT-deskundigen, CIO’s, CDO’s en andere experts. Die experts moeten bovendien het nodige gewicht in de schaal leggen. “Als een bedrijf slechts junior management heeft met digitale ervaring, dan is de kans groot dat er onbenut potentieel aanwezig is en moet men dus gaan nadenken over de mix van talent, werving en ontwikkeling van personeel. Bedrijven met een scherp digitaal inzicht binnen de directie zijn beter gepositioneerd om nieuwe technologie te omarmen en deze te benutten om de productiviteit en prestaties op te schroeven”, aldus Welsink.

Diversiteit
Het onderzoek wijst ook op een kloof tussen beleving en realiteit omtrent het evenwicht tussen mannen en vrouwen binnen directies. Ondanks dat mannen in een overweldigende meerderheid zijn – slechts een zesde van directeuren wereldwijd is vrouw – gelooft meer dan twee derde (68%) van de zakelijke leiders dat zij effectief bijdragen aan de bevordering van diversiteit.

Een gebrek aan diversiteit heeft invloed op de bedrijfsprestaties. “Groepen die hetzelfde zijn, denken ook hetzelfde. En dat is niet goed voor de ontwikkeling van nieuwe ideeën en het ter discussie stellen van bestaande praktijken – iets dat directies aangeven wel graag te willen zien”, aldus Welsink. Evenwichtige directies presteren beter dan eenzijdig samengestelde directies, omdat die laatste onder groepsdenken lijden.

Maar diversiteit is meer dan alleen een juiste verhouding tussen mannen en vrouwen, vervolgt Welsink: “Ook diversiteit in cultuur, achtergrond, kennis en denken spelen een belangrijke rol. Vrouwen betere kansen bieden en meer doen om een beter evenwicht tussen mannen en vrouwen aan de top te realiseren zou een enorme stap in de juiste richting zijn.”

“De tijd is rijp om de manier waarop directies handelen, hun cultuur, de kennis die zij beschikken en de samenstelling te beoordelen. Het is van wezenlijk belang dat zij blijven nadenken over de bedrijven die ze leiden en de maatschappij waar zij onderdeel van zijn. Voor directies die zich succesvol kunnen aanpassen zijn er volop kansen.”

Over het onderzoek
Het nieuwe rapport van Grant Thornton, Corporate governance, the tone from the top, onderzoekt drie belangrijke aspecten van corporate governance: de rol van cultuur, directiesamenstelling en strategische planning – en hoe deze aspecten invloed hebben op bedrijven wereldwijd. Het rapport is gebaseerd op gesprekken bij meer dan 1.800 bedrijven in 9 landen en 82 discussies met directieleden.

ITexecutive  Redactie

Index