De IT-organisatie gaat verdwijnen

01-02-2016

Rollen veranderen en je mensen veranderen mee.

Nu er meer gevraagd wordt van je bestaande IT-team is het verstandig eens te kijken of het organisatiemodel nog wel klaar is voor de toekomst. Maar maak er haast mee: de toekomst is nu.


De digitalisering van je bedrijf staat nog maar net in de startblokken, maar dit jaar moet het toch echt een flinke slag maken. Gebeurt dat niet, dan kan het snel over en uit zijn met je concurrerende positie op de markt. Maar hoe maak je je team klaar voor die slag, en hoe moet dat er dan uit komen te zien? We kijken naar Gartner, dat onlangs zes belangrijke acties voor de CIO op een rijtje heeft gezet.

Organiseer je in drie focusunits

Je hebt je oude IT-rol, maar er wordt tevens krachtige input van je gevraagd in innovatie. Risicovermijding en het nemen van risico's binnen een organisatie botst en vraagt veel van mensen. Zorg dus dat je dat vermijdt. Het beste kan je zorgen voor de oprichting van drie focusunits: de Operator, die de boel aan de gang houdt en steeds weer verbetert, de Innovator, die onderzoekt en versnelt, en de Bewaker, die het tempo erin houdt en tegelijkertijd zorgt dat de innovatieve initiatieven in balans zijn met de risico's voor het bedrijf.

Ga naar BiModal!

NIeuw buzzword? Toch is BiModal een organisatorische werkvorm die het beste kan halen uit je mensen en je teams. Het geeft je bedrijf de mogelijkheid te innoveren terwijl je tegelijkertijd zorgt dat de dagelijkse IT-behoeften daarbij niet achter gaan lopen. Alle bedrijfsprocessen moeten immers gewoon doorgaan en meegaan met hetgeen aan innovatie wordt geïmplementeerd. Immers, een goed werkend platform is cruciaal voor het stapelen van nieuwe digitale diensten.

Renoveer je IT-infrastructuur

Veel bedrijven hebben nog oude monolitische applicaties in een gesloten architectuur, zoals ERP. Investeer er opnieuw in, renoveer! Investeer in betere datatoegang, big data analyse, integratie en cloudinfrastructuur.

Zoek en vind talent

Het wordt lastig, maar je moet de juiste mensen vinden voor de digitaliseringsslag die je wilt maken. Er zijn immers nieuwe vaardigheden nodig, en soms een combinatie van oude en nieuwe vaardigheden. Veel CIO's zien dit als een van de grootste obstakels voor verdere innovatie, zegt Gartner, dat daar onderzoek naar heeft gedaan. Advies? Behalve het blijven trainen van je bestaande groep kan je het gat extern invullen met onder meer overnames van startups en het aangaan van samenwerkingsverbanden.

Van IT-governance naar digital governance

De afwegingen tussen het creëren van waarde en het lopen van risico gaat in een digitale organisatie stukken sneller dan dat je met IT-governance gewend bent. Daar moet je dus wel je organisatie op inrichten. Managers, leveranciers en andere externe partners moeten daarin nauwer met elkaar samenwerken, plus dat je in je digitale teams die verantwoordelijkheden duidelijk moet beschrijven.

Leidt de digitale bedrijfsstrategie

De digitale strategie wordt een belangrijk onderdeel van de gehele bedrijfsstrategie, zegt Gartner. En de digitale strategie wordt weer ondersteund door de IT-strategie. Om leidend te zijn in de digitale industrie zal je trends, bedreigingen, talent en partners goed in de gaten moeten hebben en daarop prioriteiten stellen en voorstellen doen.

CIO.NL  Rene Schoenmaker

Index