Groei wereldwijde IT-markt minder dan verwacht

02.07.14

De IT-uitgaven blijven wereldwijd op peil, maar zullen dit jaar iets lager uitvallen dan verwacht, zegt Gartner in zijn Worldwide IT Spending Forecast. Het onderzoeksbureau verwacht lagere groei in de uitgaven van apparatuur, systemen voor data centers en deels ook IT-dienstverlening.

“Er is druk op de prijzen door toegenomen concurrentie en een gebrek aan productdifferentiatie, en er komen steeds meer goede alternatieve oplossingen beschikbaar, waardoor de IT-uitgaven op korte termijn worden gedempt”, zegt Richard Gordon, managing vice president bij Gartner. Van 2015 tot 2018 verwacht Gartner echter een terugkeer naar normale uitgavenpatronen, wanneer IT in zijn derde ontwikkelingsfase belandt: van technologie en processen naar nieuwe business modellen die mogelijk worden door digitalisering.

Minder hardware

De markt voor apparatuur (pc’s, ultramobiles, mobile phones, tablets and printers), die 685 miljard dollar waard is, groeit dit jaar met 1,2% licht, maar niet zo sterk als eerder verwacht. Dit komt vooral door lagere prijzen voor mobiele apparatuur. Daarnaast is de groei uit de markt voor high-end tablets; alleen de markt voor lower-end tablets laat nog enige groei zien.

De uitgaven aan data center-systemen groeien dit jaar met 0,4% en komen uit op 140 miljard. Beknotte IT-budgetten zijn hiervoor verantwoordelijk en vooral external controller-based (ECB) storage heeft hieronder te lijden. De uitgaven aan deze systemen dalen door bestaande overcapaciteit, goedkopere alternatieve architecturen en cloud-based oplossingen. Ook de markt voor servers is zwak doordat bedrijven migreren van dure platformen naar goedkopere alternatieven. Het hyperscale segment houdt de markt nog enigszins op de been, vooral door de vraag naar diensten voor consumenten.

Diensten doen het iets beter
De markt voor IT-diensten ziet er met 3,8% groei beter uit (totaal 967 miljard dollar). Dat komt echter vooral door de zwakke vraag in het afgelopen jaar. Maar de markt voor outsourcing ontwikkelt zich langzamer dan verwacht doordat sterk gedaalde tarieven bij de grote aanbieders hun weerslag hebben op de markt voor opslagdiensten in de cloud. Daarbij komt nog dat publieke cloud-diensten de traditionelere, datacenter outsourcing-diensten kannibaliseren. Ook dienstverlening op het gebied van implementatie groeit langzamer dan verwacht, omdat inkopers risico’s mijden door voor kleinere, veiliger projecten te tekenen en enkele grote aanbieders zich eerder richten op het handhaven van hun marges dan op het vergroten van hun omzet.

Enterprise softwaremarkt op stoom
De softwaremarkt voor grote ondernemingen blijft met bijna 7% groei op stoom en is 321 miljard dollar waard. Verwachtingen van enigszins toegenomen groei voor infrastructurele software worden in evenwicht gehouden door lagere groeiverwachtingen voor applicatiesoftware. Onder het segment infrastructurele software wordt verwacht dat de verkopen van database management system (DBMS) software flink aantrekt door de big data- en digitalisatietrends. De applicatiemarkt groeit langzaam, met name de office suites en pakketten voor het maken van digitale content (DCC). Dit komt dan weer door de trage verkopen van pc’s en de overstap naar op de cloud gebaseerde oplossingen.

Telecom wordt minder winstgevend
Tot slot groeien de uitgaven in telecomdiensten met 0,7% tot een totaal van 1,635 triljoen dollar. De ARPU daalt echter jaarlijks met ongeveer 10% tot het jaar 2018, verwacht Gartner, vooral door minder gebruik van voice services. Daarbij is er ook sprake van toegenomen concurrentie en de opkomst van low-cost providers en aanbieders met een gratis, gesponsord aanbod.

ITexecutive  Redactie

Index